gradi1

„Valorile naturale ale Sitului Ciomad-Balvanyos”

Expoziţia realizată în parteneriat cu Asociația Vinca Minor din Sfântu Gheorghe prezintă Situl de importanţă Comunitară Ciomad-Balvanyos. Aria protejată cu un total de 5993 hectare se află pe teritoriul comunelor Bixad şi Turia, în partea central – nordică a judeţului Covasna. Masivul Ciomad-Puturosu fiind o zonă vulcanică tânără, este caracterizat de fenomene postvulcanice precum mofete sulfuroase şi cu bioxid de carbon, grote şi peşteri, izvoare cu apă minerală. Situl se încadrează în regiunea biogeografică alpină şi continentală. Relieful se caracterizează prin variaţii semnificative a versanţilor. Acest aspect contribuie la distribuţia habitatelor forestiere. Condiţiile geomorfologice, diversitatea speciilor forestiere şi repartiţia acestora, au un rol important în conservarea unor specii importante de floră şi faună. Expoziţia prezintă un material bogat de fotografii speciile şi habitatele ocrotite din aria protejată. O machetă interactivă sprijină cunoaşterea regiunii, iar grupurile organizate vor putea urmări şi un film documentar despre aria protejată. Asociaţia Vinca Minor, care administrează acest sit-Natura 2000- pune accent deosebit pe activităţile de educaţie ecologică. Ca rezultat al acestor preocupări sunt expuse şi desenele premiate ale concursului organizat în rândul şcolarilor având tematica: Speciile ocrotite din regiune.

gradi1