Ştiri recente

turistic
gradi1

Semnarea Contractelor de finanţare aferente listei obiectivelor de investiţii

DSC_0007Luni, 28.10.2013, ora 9:00, în Sala Mică de şedinţe a Consiliului Judeţean Satu Mare, a avut loc semnarea Contractelor de finanţare (suplimentare) aferente Listei obiectivelor de investiţii aprobată pentru finanţare pe anul 2013 prin Programul Naţional de Dezvoltare Locală.
Contractele de finanţare vor fi încheiate între Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, Consiliul Judeţean Satu Mare şi Unităţile Administrativ Teritoriale.
La eveniment au participat din partea Consiliului Judeţean Satu Mare – Preşedintele Consiliului Judeţean Satu Mare Adrian Ştef şi Vicepreşedinţii Mircea Govor şi Riedl Rudolf şi cei şapte primari: Primarul localităţii Bixad Tătar Ioan, Primarul localităţii Beltiug Bartok-Gurzău Ioan, Primarul localităţii Călineşti Oaş Copil Gheorghe, Primarul localităţii Supur Şteţ Vasile, Primarul localităţii Gherţa Mică Ciuta Ioan, Primarul localităţi Turulung Gyakon Gheorghe Nicolae şi Primarul localităţii Craidorolţ Balog Daniel.

Judeţului Satu Mare i-a fost alocată faţă de suma iniţială de 10,2 milioane lei, suplimentar suma de 4,45 milioane lei, cumulat pe anul 2013 alocaţia fiind de 14,65 milioane lei. Obiectivele finanţate din suma alocată suplimentar de 4,45 milioane lei fiind următoarele:
1.Consiliul Judeţean Satu Mare: – Pod peste râul Crasna pe drumul judeţean DJ 195C sat Domăneşti, comuna Moftin, suma alocată 1.649,53 mii lei;
– Podeţ dalat peste Valea Ciora în comuna Târşolţ pe DJ 109K, km 14+251, suma alocată 326,47 mii lei;
2.Comuna Bixad: Alimentare cu apă potabilă a satelor Boineşti, Trip şi Bixad, suma alocată 100 mii lei;
3.Comuna Beltiug: Alimentare cu apă comuna Beltiug, suma alocată 778,9 mii lei;
4.Comuna Călineşti Oaş: Reţea de canalizare şi staţie de epurare, suma alocată 300,47 mii lei;
5.Comuna Supur: Canalizare menajeră şi staţie de epurare pentru localităţile Supuru de Jos, Dobra, Hurezu Mare, suma alocată 452 mii lei;
6.Comuna Gherţa Mică: Reţea de canalizare şi staţie de epurare, suma alocată 300 mii lei;
7.Comuna Turulung: Modernizare DC 7 Turulung-Gherţa Mare, suma alocată 194,63 mii lei;
8.Comuna Craidorolţ: Asfaltare drum DC141 Eriu Sâncrai-Satu Mic-Mihăieni; suma alocată 348 mii lei;

Programul Naţional de Dezvoltare Locală este coordonat de Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice şi este aprobat prin Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 28/2013. Programul are următoarele subprograme:
– Subprogramul “ Modernizarea satului românesc”
– Subprogramul “ Regenerarea urbană a municipiilor şi oraşelor”
– Subprogramul “Infrastructură la nivel judeţean”

Domeniile specifice care pot fi finanţate:
a) realizare/extindere/reabilitare/modernizare a sistemelor de alimentare cu apă şi staţii de tratare a apei;
b) realizare/extindere/reabilitare/modernizare a sistemelor de canalizare şi staţii de epurare a apelor uzate;
c) realizare/extindere/reabilitare/modernizare/dotare a unităţilor de învăţământ preuniversitar;
d) realizare/extindere/reabilitare/modernizare/dotare a unităţilor sanitare din mediul rural;
e) reabilitare/modernizare a drumurilor publice clasificate şi încadrate în conformitate cu prevederile legale în vigoare ca drumuri judeţene, drumuri de interes local, respectiv drumuri comunale şi/sau drumuri publice din interiorul localităţilor;
f) realizare/modernizare/reabilitare de poduri, podeţe sau punţi pietonale;
g) realizare/extindere/reabilitare/modernizare a unor obiective culturale de interes local, respectiv biblioteci, muzee, centre culturale multifuncţionale, teatre;
h) realizare/extindere/modernizare de platforme de gunoi;
i) realizare/extindere/reabilitare/modernizare a pieţelor publice, comerciale, târguri, oboare, după caz;
j) realizare/extindere/reabilitare/modernizare a bazelor sportive.

În vederea stabilirii necesarului de fonduri pentru dezvoltarea, modernizarea, reabilitarea infrastructurii locale şi elaborării unei strategii pe termen mediu, a fost întocmit la nivel judeţean un inventar al stadiului fizic şi sumelor necesare pentru domeniile privind drumurile judeţene şi locale, podurile şi podeţele, unităţi de învăţământ preuniversitar, unităţi sanitare, pieţe publice, comerciale, târguri şi oboare.
DSC_0040

DSC_0029

gradi1