gradi1

DJ 194 a intrat în reabilitare

drum01Modernizarea drumului de ocolire în zona de sud, respectiv Drumul Judeţean 194 Satu Mare a intrat în reabilitare totală. Acesta este cel de-al doilea proiect de infrastructură finanțat prin Programul Operațional Regional, valoarea lucrărilor fiind de 22.881.107 lei. În cadrul acestui proiect se vor realiza lucrările de modernizare a drumului de acces DJ 194, pe o lungime totală de 10,4 km prin ranforsarea sistemului rutier existent pentru două benzi de circulaţie, asigurarea unui sistem eficient de colectare şi evacuare a apelor, amenajarea drumurilor laterale, lucrări de siguranţă a circulaţiei în zonele care prezintă risc în desfăşurarea traficului prin montarea de parapeți și indicatoare rutiere.
Reabilitare totală a drumului

Judeţul Satu Mare implementează proiectul „Modernizare drum de ocolire în zona de sud (DJ 194) Satu Mare”, finanţat din cadrul Programului Operaţional Regional, Axa prioritară 2 – „Îmbunătăţirea infrastructurii de transport regionale şi locale”, Domeniul de intervenție 2.1 – „Reabilitarea şi modernizarea reţelei de drumuri judeţene, străzi urbane – inclusiv construcţia / reabilitarea şoselelor de centură”, Contractul de finanțare nr.1241/04.03.2011 având cod SMIS 2338. Valoarea totală a proiectului este de 22.881.107,20 lei, din care asistența financiară nerambursabilă din partea Uniunii Europene şi a Guvernului României în valoare de 17.717.180,58 lei, reprezentând 98% din valoarea eligibilă a proiectului; contribuția Consiliului Județean Satu Mare în valoare de 361.575,11 lei, reprezentând 2% din valoarea eligibilă a proiectului; cheltuieli neeligibile în valoare de 454.315,76 lei; valoare TVA – 4.348.035,75 lei.
Scopul proiectului îl constituie îmbunătăţirea accesibilităţii şi mobilităţii populaţiei şi bunurilor în judeţul Satu Mare prin modernizarea infrastructurii judeţene de transport rutier, în vederea sprijinirii dezvoltării economice durabile. În cadrul acestui proiect se vor realiza lucrările de modernizare a drumului de acces DJ 194, pe o lungime totală de 10,4 km prin ranforsarea sistemului rutier existent pentru două benzi de circulaţie, asigurarea unui sistem eficient de colectare şi evacuare a apelor, amenajarea drumurilor laterale, lucrări de siguranţă a circulaţiei în zonele care prezintă risc în desfăşurarea traficului prin montarea de parapeți și indicatoare rutiere.
Această porţiune de drum nu a fost reabilitată total niciodată, fiind executate doar lucrări de pietruire, de întreţinere. Mai mult decât atât, porţiunea de doi kilometri până la depozitul ecologic de la Doba este de pământ şi va fi asfaltată – Directorul executiv al Direcţiei Tehnice din cadrul Consiliului Judeţean Satu Mare, Ioan Şereş.
Lucrarea se întinde pe 10, 4 kilometri, din Moftin, trece de Ghilvaci, Terebeşti şi ajunge la groapa ecologică, de la sensul giratoriu pe care trebuie să îl facem. Drumul Judeţean 194 este compus din două tronsoane. Primul tronson are şapte kilometri, porneşte din Moftin şi se termină unde este organizarea de şantier, în Terebeşti. De acolo sunt trei kilometri şi o sută de metri, care ajunge la groapa ecologică. Lucrarea constă din lărgirea drumului. Lărgire la 6,50 metri parte carosabilă. Mă refer la partea asfaltată. Din două straturi. Un strat de binder de cinci centimetri şi un strat de uzură de patru centimetri. Totul se aşterne pe un strat de piatră spartă de 15 centimetri. Partea cealaltă, fiind un drum de pământ, s-a decopertat pământul vegetal, s-a aşternut un strat de 53 de centimetri de balast, 15 centimetri de piatră spartă, un strat de binder de cinci centimetri şi un strat de uzură de patru centimetri. Lucrarea se va finaliza, cel mai probabil în nouă luni. Ordinul de începere a fost în iulie, şi sperăm ca la anul viitor să terminăm pe luna mai. Lucrăm cu patru cilindri compactori, doi la asfalt şi doi care cilindrează în faţă, un repartizator, un finisor pentru asfalt, două autogredere şi un buldoexcavator. Numărul de oameni oscilează în funcţie de lucrările care se execută. Garanţia lucrărilor va fi pentru doi ani de zile, -Tehnic Asist, inginer Crintea Bâlbă.

gradi1