gradi1

Consultare Publică lansată de Comisia Europeană pe tema revizuirii unor obiective principale din trei directive UE în domeniul deșeurilor

Programul de lucru al Comisiei Europene pentru anul 2013 prevede o revizuire a politicii și a legislației privind deșeurile. Procesul de revizuire se realizează în conformitate cu clauzele de revizuire din:

Directiva-cadru privind deșeurile,

Directiva privind depozitarea deșeurilor,

Directiva privind ambalajele.

În acest context, Comisia Europeană a lansat recent o consultare publică pe baza căreia se vor identifica ulterior opțiunile cheie pentru definirea noilor obiective pe problematica deșeurilor.

Scopul întregului proces de revizuire a legislației UE în acest domeniu este reprezentat de pregătirea bazei pentru definirea unei legislații mai eficiente privind deșeurile, o legislație care să promoveze în continuare principiul ierarhiei deșeurilor, să elimine ambiguitățile și să îmbunătățească certitudinea juridică. În acest fel, legislația în domeniul deșeurilor va fi mai clară, mai eficientă și mai ușor de aplicat.

Obiectivele stabilite în cele trei directive menționate reprezintă unul dintre instrumentele de operaționalizare a obiectivelor de eficiență a resurselor, precum și cele prevăzute în inițiativa privind materiile prime. Procesul de revizuire poate conduce la consolidarea țintelor existente (creșterea nivelului de ambiție) sau introducerea de noi ținte. Acest lucru va determina în cazul României investiții semnificative în infrastructura în domeniul deșeurilor, în prezent fiind întâmpinate greutăți în ceea ce privește implementarea obiectivelor/țintelor din directivele în vigoare.

Consultarea publică lansată de Comisia Europeană este deschisă până pe data de 10 septembrie 2013, ea putând fi accesată utilizând link-ul http://www.wastetargetsreview.eu/ Având în vedere importanța unei astfel de acțiuni, considerăm esențială informarea/participarea la această consultare a tuturor părților interesate – autorități locale, operatori publici sau privați din domeniul deșeurilor, producători de deșeuri, publicul larg, etc.

gradi1