gradi1

PCJ nr.6 – HCJ nr.57 14.04.2011

PCJ nr.6 -/- 7313/14.04.2011 -/- HCJ nr.57 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice în faza Studiu de Fezabilitate pentru obiectivul – Modernizare drum judeţean DJ 195C Pir – Lim. jud. Bihor (Sălacea) km42+318-43+268, 43+268-44+768.
– Inițiator / Secretar general / Director (Șef serviciu) / Autor / Jurist : Govor Mircea Vasile, Crasnai Mihaela Elena Ana, Şereş Ioan, Bota Alexandru Mihai
– Aviz comisii : 2

gradi1