gradi1

Proiecte de hotărâri

Selecteaza proiectele de hotarari dupa an

 

Registrul pentru evidența Proiectelor de Hotărâri

 

Nr. Denumire act emitent, lună an Conținut act pe scurt Finalitate proiect Observații
1 Proiect de Hotărâre nr. 1/21.01.2020

 

Privind constatarea încetării de drept, ca urmare a demisiei, a mandatului de consilier județean al domnului Cozma Adrian Felician

 
2 Proiect de Hotărâre nr. 2/21.01.2020  

Privind validarea mandatului de consilier judeţean al doamnului Beseni Cristian Valer

 
3 Proiect de Hotărâre nr. 3/21.01.2020  

Privind modificarea componenţei nominale a comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate ale Consiliului Judeţean Satu Mare aprobate prin  Hotărârea Consiliului Județean Satu Mare nr. 6/2016 (din ședința de constituire)

 
4 Proiect de Hotărâre nr. 4/23.01.2020  

Privind modificarea Organigramei și a Statului de funcţii ale Filarmonicii de Stat „Dinu Lipatti”  Satu Mare

 
5 Proiect de Hotărâre nr. 5/30.01.2020  

privind reaprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul        de investiții „Modernizarea drumului județean DJ 195 Ardud – Viile Satu Mare – Tătărăști – Necopoi – Cărășeu, tronson I Ardud – Viile Satu Mare km 0+000 – 7+645 și tronson III Necopoi Cărășeu km 17+460 – 23+810 , județul Satu Mare ” 

 
6 Proiect de Hotărâre nr. 6/30.01.2020  

privind reaprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Modernizarea drumului județean DJ195B Doba – (DN 19) Boghiş – Dacia  –  Moftinu Mare – Crişeni – Craidorolţ – Ţeghea – Mihăieni – Acâş (DN 19A) km 0+000-km29+229.87, tronson I km 0+000-km10+432-Doba(DN 19)- Boghiş – Dacia – Moftinu Mare „

 
7 Proiect de Hotărâre nr. 7/30.01.2020  

privind reaprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Modernizarea drumului județean DJ195B Doba-(DN 19) Boghiş – Dacia  –  Moftinu Mare – Crişeni – Craidorolţ – Ţeghea – Mihăieni – Acâş (DN 19A) km 0+000-km29+229.87, tronson II k m 10+432-km22+849.837 Moftinu Mare – Criseni – Craidorolț”

 
8 Proiect de Hotărâre nr. 8/07.02.2020  

privind constatarea încetării de drept, ca urmare a demisiei, a mandatului de consilier județean al domnului Bota Cosmin Gheorghe

   
9 Proiect de Hotărîre nr. 9/07.02.2020  

privind aprobarea normelor specifice de atribuire a contractelor de finanțare nerambursabilă din bugetul propriu al Județului Satu Mare, pe anul 2020, în domeniul asistență socială

             
10 Proiect de Hotărîre nr. 10/07.02.2020  

privind constatarea încetării de drept, ca urmare a demisiei, a mandatului de consilier județean al domnului Pop Liviu

   
11 Proiect de  Hotărâre nr. 11/07.02.2020  

pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Satu Mare nr. 102/2016 privind validarea desemnării nominale a membrilor Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică a judeţului Satu Mare, pentru mandatul 2016-2020

   
12 Proiect de Hotărâre nr. 12/11.02.2010  

privind aprobarea Normelor specifice și documentația pentru elaborarea și prezentarea propunerilor de programe/proiecte/acțiuni culturale în vederea acordării de finanțare nerambursabilă din bugetul local al județului Satu Mare, pe anul 2020

   
13 Proiect de Hotărâre nr. 13/11.02.2020  

privind aprobarea Normelor specifice și documentația pentru elaborarea și prezentarea propunerilor de proiecte/programe sportive, în vederea acordării de finanțare nerambursabilă din bugetul local al județului Satu Mare, pe anul 2020

   
14 Proiect de Hotărâre nr. 14/11.02.2020  

privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Regiei Autonome Aeroportul Satu Mare pe anul 2020

   
15 Proiect de Hotărâre nr. 15/11.02.2020  

privind aprobarea bugetului general consolidat al Judeţului Satu Mare pe anul 2020

   
16 Proiect de Hotărâre nr. 16/14.02.2010  

privind validarea mandatului de consilier judeţean al domnului Chiorean    Vlad Ionuț 

   
17 Proiect de Hotărâre nr. 17/14.02.2020  

privind validarea mandatului de consilier judeţean al domnului Tămășan Claudiu George 

   
18 Proiect de Hotărâre nr. 18/14.02.2020  

privind modificarea componenţei nominale a comisiilor de specialitate pe      principalele domenii de activitate ale Consiliului Judeţean Satu Mare, aprobată prin  Hotărârea Consiliului Județean Satu Mare nr. 6/2016 (din ședința de constituire)

   
19 Proiect de Hotărâre nr. 19/14.02.2020  

pentru aprobarea repartizării pe unități administrativ-teritoriale  a sumei corespunzătoare cotei de 6% din impozitul pe venit, fond aflat la dispoziția consiliului județean, în conformitate cu prevederile art. 6 alin. (6) din Legea bugetului de stat pe anul 2020, nr. 5/2020

   
20 Proiect de Hotărâre nr. 20/20.02.2020  

privind reaprobarea indicatorilor tehnico-economici ai investiției “Modernizarea drumurilor județene DJ 108R din DN 19A Beltiug – Beltiug Băi – Dobra – Hurezu Mare – DJ 108P – DJ 196 Corund – Bogdand – Hodod – limita de județ Sălaj”

   
21 Proiect de Hotărâre nr.

21/20.02.2020

 

privind aprobarea proiectului „CLIMATEGUARD – Planning the cross-border anti-hail system of the frontier regions of Hungary, Romania and Ukraine”, a cheltuielilor legate de proiect și a parteneriatului aferent proiectului.

   
22 Proiect de Hotărâre nr.

22/20.02.2020

 

privind aprobarea proiectului „LOST&SAVED – Increase of the safety level in Eastern Carpathians on the basis of joint research on GSM connection and radio frequencies”,  a cheltuielilor legate de proiect și a parteneriatului aferent proiectului

   
23 Proiect de Hotărâre nr.

23/20.02.2020

 

privind aprobarea proiectului „SAMARA – Satu Mare and Rakhiv – Development of hospital surgical services”, inițiat de Spitalul Județean de Urgență Satu Mare, a cheltuielilor legate de proiect și a parteneriatului aferent proiectului

   
24 Proiect de Hotărâre nr.

24/21.02.2020

 

privind încetarea activității CPC ”Roua” din localitatea Hurezu Mare, serviciu social aflat în administrarea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului a județului Satu Mare  

   
25 Proiect de Hotărâre nr.

25/21.02.2020

 

privind  înfiinţarea serviciului social cu cazare  ,, Centrul de primire în regim de urgență – Adăpost de noapte pentru copiii străzii ”- Hurezu Mare, ca structură funcțională, fără personalitate juridică, în subordinea Direcției Generale de Asistență  Socială şi Protecţia Copilului a județului Satu Mare

   
26 Proiect de Hotărâre nr.

26/21.02.2020

 

privind  înfiinţarea serviciului social cu cazare  Locuință protejată pentru persoanele victime ale violenței domestice “Venus” Satu Mare, ca structură funcţională fără personalitate juridică, în subordinea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului a județului Satu Mare

   
27 Proiect de Hotărâre nr.

27/21.02.2020

 

privind modificarea Organigramei și a Statului de funcţii ale Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului a Județului Satu Mare

   
28 Proiect de Hotărâre nr.

28/21.02.2020

privind aprobarea procedurii de atribuire directă a traseelor județene în caz de urgență    
29 Proiect de Hotărâre nr. 29/21.02.2020  

 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici în faza Documentație de avizare a lucrărilor de intervenții pentru obiectivul de investiții „Centru de monitorizare, coordonare integrată și suport în situații de urgență”

   
30 Proiect de Hotărâre nr. 30/21.02.2020   

privind modificarea Statului de funcţii al aparatului de specialitate al Consiliului Județean Satu Mare

   
31 Proiect de Hotărâre nr. 31/21.02.2020  

pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Satu Mare nr 42/2016 privind aprobarea Regulamentelor de organizare și funcționare a serviciilor sociale aflate în administrarea Direcției Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului a județului  Satu Mare

   
32 Proiect de Hotărâre nr. 32/17.03.2020  

privind aprobarea trecerii din domeniul public al Județului Satu Mare și din administrarea Consiliului Județean Satu Mare, respectiv a Consiliului Local al Municipiului Satu Mare în domeniul public al Statului Român și în administrarea Ministerului Transporturilor prin Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A.  a unor suprafețe din DJ 194 și din DJ 194A, identificate ca fiind afectate de realizarea lucrării de utilitate publică de interes național  ,,Varianta de ocolire Satu Mare”

   
33 Proiect de Hotărâre nr. 33/18.03.2020  

privind aprobarea situaţiilor financiare anuale ale Regiei Autonome Aeroportul Satu Mare pe anul 2019

   
34 Proiect de Hotărâre nr. 34/18.03.2020  

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție ,,ROcHUs – Care for health in Satu Mare and Szabolcs-Szatmár-Bereg counties – Extinderea Spitalului Județean de Urgență Satu Mare”

   
35 Proiect de Hotărâre nr. 35/18.03.2020  

privind aprobarea proiectului „ROcHUs – Care for health in Satu Mare and Szabolcs-Szatmár-Bereg counties”, a cheltuielilor legate de proiect și a parteneriatului aferent proiectului,  în vederea depunerii acestuia în fază de Aplicație Completă

   
36 Proiect de Hotărâre nr. 36/18.03.2020  

pentru modificarea art.68 din Anexa – Regulament de Organizare și Funcționare a Consiliului Județean Satu Mare – la Hotărârea Consiliului Județean Satu Mare nr.166/2012

   
37 Proiect de Hotărâre nr. 37/18.03.2020  

privind rectificarea bugetului general consolidat al Judeţului Satu Mare pe anul 2020

   
38  

Proiect de Hotărâre nr. 38/14.04.2020

privind modificarea Statului de funcții al Spitalului Orășenesc  Negrești Oaș    
39 Proiect de Hotărâre nr. 39/16.04.2020  

privind aprobarea trecerii din domeniul public al Județului Satu         Mare și din administrarea Spitalului Orășenesc Negrești Oaș în domeniul public al Comunei Călinești-Oaș a imobilului ,,Dispensar Uman Călinești, cu teren aferent”, înscris în CF nr. 101976 Călinești-Oaș

   
40 Proiect de Hotărâre nr. 40/22.04.2020  

privind aprobarea măsurilor propuse în cadrul procedurii de atribuire a contractelor de finanțare nerambursabilă din bugetul propriu al Județului Satu Mare, pe anul 2020, în domeniul Asistență Socială, prin Referatul nr.6815/26.03.2020 și aprobate initial de către conducătorul autorității finanțatoare

   
41 Proiect de Hotărâre nr. 41/23.04.2020  

privind aprobarea situaţiilor financiare anuale ale PALAT JUD S.R.L. Satu Mare pe anul 2019

   
42 Proiect de Hotărâre nr. 42/4.04.2020  

pentru aprobarea Planului anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate de Consiliul Județean Satu Mare, prin Direcția Generală  de Asistență Socială și Protecția Copilului a Județului Satu Mare, pentru anul 2020

   
43 Proiect de Hotărâre nr. 43/27.04.2020  

privind aprobarea contului de execuţie a bugetului local al Judeţului Satu Mare, a bugetelor instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii (de subordonare locală) la data de 31 martie 2020

   
44 Proiect de Hotărâre nr. 44/27.04.2020  

privind utilizarea unor sume din fondul de rezervă prevăzut în bugetul local al Judeţului Satu Mare pe anul 2020

   
45  

Proiect de Hotărâre nr. 45/28.04.2020

privind rectificarea bugetului general consolidat al Judeţului Satu Mare pe anul 2020    
46 Proiect de Hotărâre nr. 46/22.05.2020  

privind aprobarea contribuției Județului Satu Mare la bugetul Agenției de Dezvoltare Regională Nord-Vest, pentru anul 2020

   
47 Proiect de Hotărâre nr. 47/22.05.2020  

privind aprobarea cotizației Județului Satu Mare în calitate de membru cu drepturi depline în Adunarea Regiunilor Europene (ARE), pentru anul 2020

   
48 Proiect de Hotărâre nr. 48/22.05.2020  

privind aprobarea cotizației Județului Satu Mare în calitate de membru al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”Transilvania de Nord”, pentru anul 2020

   
49 Proiect de Hotărâre nr. 49/22.05.2020  

privind modificarea Organigramei și a Statului de Funcții ale Spitalului de Pneumoftiziologie Satu Mare

   
50 Proiect de Hotărâre nr. 50/22.05.2020  

privind aprobarea închirierii, prin licitaţie publică, a unor spaţii situate în  incintele unor clădiri  aflate în proprietatea publică a Judeţului Satu Mare şi în administrarea Spitalului  Judeţean de Urgenţă Satu Mare,  în vederea amplasării unor automate de  distribuţie  băuturi  nonalcoolice/ produse alimentare preambalate 

   
51 Proiect de Hotărâre nr. 51/22.05.2020  

privind aprobarea contului anual de execuţie a bugetului local al Judeţului Satu Mare, a bugetelor instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii (de subordonare locală) pe anul 2019

   
52 Proiect de Hotărâre nr. 52/22.05.2020  

privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al PALAT JUD S.R.L. Satu Mare pe anul 2020

   
53 Proiect de Hotărâre nr. 53/22.05.2020  

privind rectificarea bugetului general consolidat al Judeţului Satu Mare pe anul 2020

   
54 Priect de Hotărâre nr. 54/18.06.2020  

 privind aprobarea cheltuielilor legate de proiectul „Easydoor – Easing Access to Systemic Discovery of Our Origins and Resources”, în fază de Aplicație completă

   
55 Proiect de Hotărâre nr. 55/23.06.2020  

privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Satu Mare nr. 71/2018 pentru aprobarea dării în folosință gratuită către Casa Județeană de Pensii Satu Mare a unor spații medicale situate în imobilul  ,, Ambulatoriu integrat ” din municipiul Satu Mare, str. Gheorghe Lazăr nr.5, aflat în domeniul public al județului Satu Mare și în administrarea Spitalului Județean de Urgență Satu Mare

   
56 Proiect de Hotărâre nr. 56/23.06.2020  

privind aprobarea Monografiei economico-militare a judeţului Satu Mare pentru anul 2020

   

 

 

57 Proiect de Hotărâre nr.57/17.07.2020  

pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Satu Mare nr. 38/2020 privind aprobarea proiectului „ROcHUs – Care for health in Satu Mare and Szabolcs-Szatmár-Bereg counties”, a cheltuielilor legate de proiect și a parteneriatului aferent proiectului, în vederea depunerii acestuia în fază de Aplicație Completă

   
58 Proiect de Hotărâre nr.58/22.07.2020  

privind aprobarea închirierii, prin licitaţie publică, a unor spaţii situate în    incintele unor clădiri aflate în proprietatea publică a Judeţului Satu Mare şi în administrarea Spitalului  Judeţean de Urgenţă Satu Mare

   
59 Proiect de Hotărâre nr.59/22.07.2020  

privind aprobarea Listei solicitanților care au acces la locuință, a Listei   solicitanților care nu au acces la locuință și a Listei de prioritate pentru acordarea locuințelor destinate închirierii, în mod exclusiv pentru tineri specialiști din sănătate, din fondul de locuințe A.N.L., aflate în administrarea Consiliului Județean Satu Mare

   
60 Proiect de Hotărâre nr.60/22.07.2020  

privind  aprobarea Planului de restructurare a Centrului de îngrijire și  asistență  socială ,,Șansa Satu Mare  

   
61 Proiect de Hotărâre nr.61/22.07.2020  

privind  aprobarea Planului de restructurare a Centrului de îngrijire și     asistență pentru persoane cu handicap mental ,, Sfânta Ana   Carei 

   
62 Proiect de Hotărâre  nr.62/22.07.2020  

privind  aprobarea Planului de restructurare a Centrului de îngrijire și asistență  socială ,,Alexandru ,,  Carei  

   
63 Proiect de Hotărâre nr.63/23.07.2020  

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici în faza Expertiză tehnică + DALI pentru obiectivul de investiție “Modernizare DJ 197 Tur-Intersecție DJ 109L”

   
64 Proiect de Hotărâre nr.64/23.07.2020  

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici în faza Expertiză tehnică + DALI pentru obiectivul de investiție “Pod pe DJ 109M în localitatea Tarna Mare, km21+317”

   
65 Proiect de Hotărâre nr.65/23.07.2020  

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici în faza Expertiză tehnică + DALI pentru obiectivul de investiție “Pod pe DJ 197, km4+500”

   
66 Proiect de Hotărâre nr.66/23.07.2020  

privind reaprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de   investiții „Modernizarea drumului județean DJ195B Doba-(DN 19) Boghiş – Dacia  –  Moftinu Mare – Crişeni – Craidorolţ – Ţeghea – Mihăieni – Acâş (DN 19A) km 0+000-km29+229.87, tronson II km 10+432-km22+849.837 Moftinu Mare – Criseni – Craidorolț”

   
67 Proiect de Hotărâre nr.67/23.07.2020  

privind actualizarea Programului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate în judeţul Satu Mare

   
68 Proiect de Hotărâre nr.68/23.07.2020  

privind aprobarea contului de execuţie a bugetului local al Judeţului Satu Mare, a bugetelor instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii (de subordonare locală) la data de 30 iunie 2020 

   
69 Proiect de Hotărâre nr.69/23.07.2020  

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici în faza Documentație de avizare a lucrărilor de intervenții pentru obiectivul de investiții ”Consolidare alunecare de teren în zona Luna Șes, județul Satu Mare”

   
70 Proiect de Hotărâre nr.70/24.07.2020  

privind aprobarea achiziționării în domeniul public al Județului Satu  Mare   a imobilului situat în municipiul Satu Mare, str. Iuliu Maniu nr. 2,  înscris în CF nr. 161526 Satu Mare,  cu destinația de sediu al Bibliotecii Județene  Satu Mare

   
71 Proiect de Hotărâre nr.71/24.07.2020  

privind aprobarea implementării de către Consiliul Județean Satu Mare a „Programului pentru școli al României”, în anii școlari 2020-2021, 2021-2022 și 2022-2023

   
72 Proiect de Hotărâre nr.72/29.07.2020  

privind acordarea unor stimulente financiare personalului medical și de specialitate din Spitalul Orășenesc Negrești Oaș, pe anul 2020

   
73 Proiect de Hotărâre nr.73/30.07.2020  

privind rectificarea bugetului general consolidat al Judeţului Satu Mare pe anul 2020

   
74 Proiect de Hotărâre nr.74/30.07.2020  

privind acordarea unor stimulente financiare personalului medical și de specialitate din Spitalul Județean de Urgență Satu Mare, pe anul 2020

   
75 Proiect de Hotărâre nr.75/30.07.2020  

privind darea  în administrare temporară către  Comuna Moftin pe durata realizării lucrărilor de reabilitare a unui tronson din drumul judeţean DJ 194, în lungime de 1.030 m, situat pe raza comunei Moftin şi aflat în domeniul public al Judeţului Satu Mare

   
76 Proiect de Hotărâre nr.76/31.07.2020  

privind darea în administrare temporară către Comuna Moftin pe durata realizării lucrărilor de reabilitare a unui tronson din drumul judeţean DJ 195C, în lungime de 365 m, situat pe raza comunei Moftin şi aflat în domeniul public al Judeţului Satu Mare

   
77 Proiect de Hotărâre nr.77/04.08.2020  

privind modificarea pe anul 2020 a preţurilor medii ale principalelor produse agricole reprezentând venituri din cedarea folosinţei bunurilor (arendă) obţinute în natură, conform art. 84 alin. (5) și (6) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, aprobate prin Hotărârea Consiliului Județean Satu Mare nr. 114/2019

   
78 Proiect de Hotărâre nr.78/04.08.2020  

privind aprobarea justificării impactului asupra dezvoltării economice la     nivel județean / regional, a proiectului “Modernizarea drumului județean DJ 193 Satu Mare – Borlești – Limita de județ Maramureș, km 1 + 300 – 41 + 300”

   
79 Proiect de Hotărâre nr.79/21.08.2020  

pentru modificarea Anexei nr. 12 la Hotărârea Consiliului Județean Satu Mare nr. 31/2019 privind aprobarea unor taxe și tarife practicate de Consiliul Județean Satu Mare și instituțiile publice subordonate acestuia, în anul fiscal 2020

   
80 Proiect de Hotărâre nr.80/24.08.2020  

privind modificarea Organigramei și a Statului de Funcții ale Spitalului de Pneumoftiziologie Satu Mare

   
81 Proiect de Hotărâre nr.81/24.08.2020  

 privind reaprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Modernizarea drumului județean DJ195B Doba-(DN 19) Boghiş – Dacia  –  Moftinu Mare – Crişeni – Craidorolţ – Ţeghea – Mihăieni – Acâş (DN 19A) km 0+000-km29+229.87, tronson I km 0+000-km 10+432 Doba (DN 19) – Boghiș – Dacia – Moftinu Mare”

   
82 Proiect de Hotărâre nr.82/25.08.2020  

privind modificarea Statului de funcții al aparatului de specialitate al Consiliului Județean Satu Mare

   
83 Proiect de Hotărâre nr.83/25.08.2020  

privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al           Școlii de Arte Satu Mare

   
84 Proiect de Hotărâre nr.84/26.08.2020  

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ”Remiza P.S.I. – Aeroportul Satu Mare”

   
85 Proiect de Hotărâre nr.85/26.08.2020  

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ”Drum tehnologic perimetral – Aeroportul Satu Mare”

   
86 Proiect de Hotărâre nr.86/26.08.2020  

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ”Sistem de televiziune cu circuit închis (TVCI) pentru gard perimetral și zona tehnică – Aeroportul Satu Mare”

   
87 Proiect de Hotărâre nr.87/26.08.2020  

privind aprobarea proiectului ,,Dezvoltarea infrastructurii aeroportuare a Aeroportului Satu Mare prin îmbunătățirea condițiilor de siguranță aeroportuară”, inițiat de R.A. Aeroportul Satu Mare și a cheltuielilor legate de proiect

   
88 Proiect de Hotărâre nr.88/26.08.2020  

privind modificarea Organigramei, a Statului de funcții și a Regulamentului de Organizare și Funcționare ale Regiei Autonome Aeroportul Satu Mare

   
89 Proiect de Hotărâre nr.89/26.08.2020  

privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Regiei Autonome Aeroportul Satu Mare pe anul 2020

   
90 Proiect de Hotărâre nr.90/26.08.2020  

privind rectificarea bugetului general consolidat al Judeţului Satu Mare pe anul 2020

   
91 Proiect de Hotărâre nr.91/26.08.2020  

 privind stabilirea numărului și cuantumului burselor de ajutor social ce pot fi acordate elevilor din învățământul special de stat din județul Satu Mare, în anul școlar 2020-2021 

   
92 Proiect de Hotărâre nr.92/26.08.2020  

privind aprobarea închirierii, prin licitaţie publică, a unei suprefețe de 1.000 mp din imobilul  ,,Platformă de îmbarcare – debarcare “, aflat în proprietatea publică a Județului Satu Mare şi în administrarea R.A. Aeroportul Satu Mare

   
93 Proiect de Hotărâre nr.93/28.08.2020  

privind aprobarea Listei de repartizare a locuințelor destinate închirierii, în mod exclusiv pentru tinerii specialiști din sănătate, din fondul de locuințe A.N.L., aflate în administrarea Consiliului Județean Satu Mare

   
94 Priect de Hotărâre nr.94/28.08.2020  

pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Satu Mare nr. 71/2020 privind aprobarea implementării de către Consiliul Județean Satu Mare a „Programului pentru școli al României”, în anii școlari 2020-2021, 2021-2022 și 2022-2023

   
95 Proiect de Hotărâre nr.95/07.09.2020  

privind aprobarea implementării de către Consiliul Județean Satu Mare, la nivelul județului Satu Mare, a „Programului pentru școli al României”, în anii școlari 2020-2021, 2021-2022 și 2022-2023

   
96 Proiect de Hotărâre nr.96/16.09.2020  

privind modificarea arondării comunelor Călinești Oaș, Cămărzana și Târșolț de la Serviciul Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor al Orașului Negrești Oaș la Serviciul Public Comunitar de Evidență a Persoanelor al Comunei Bixad

   
97 Proiect de Hotărâre nr.97/16.09.2020  

privind actualizarea Programului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate în judeţul Satu Mare

   
98 Proiect de Hotărâre nr.98/16.09.2020  

privind reaprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Modernizarea drumului județean DJ 195 Ardud – Viile Satu Mare – Tătărăști – Necopoi – Cărășeu, tronson I Ardud – Viile Satu Mare km 0+000 – 7+645 și tronson III Necopoi Cărășeu km 17+460 – 23+810 , județul Satu Mare ”

   
99 Proiect de Hotărâre nr.99/16.09.2020  

privind mandatarea reprezentantului Județului Satu Mare în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ,,Luna Șes” să aprobe modificarea cuantumului cotizației anuale pentru anul 2020

   
100 Proiect de Hotărâre nr.100/17.09.2020  

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici în faza Expertiză Tehnică + DALI + Documentații pentru obținerea avizelor pentru obiectivul de investiție „Modernizare DJ 196 Supuru de Jos – Intersecție DJ 108P”

   
101 Proiect de Hotărâre nr.101/17.09.2020  

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici în faza Expertiză Tehnică + DALI + Documentații pentru obținerea avizelor pentru obiectivul de investiție „Modernizare DJ 109N Acâș – Unimăt – DN 1F”

   
102 Proiect de Hotărâre nr.102/17.09.2020  

privind aprobarea acordului de parteneriat, a proiectului și a cofinanțării necesare realizării documentației tehnice aferente investiției ”Modernizarea drumului județean DJ 193 Satu Mare – Borlești – Limita de județ Maramureș, km 1+300 – 41+300”

   
103 Proiect de Hotărâre nr.103/17.09.2020  

privind reaprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți  obiectivului de investiții„Centru de Monitorizare, Coordonare Integrată și Suport în Situații de Urgență”

   
104 Proiect de Hotărâre nr.104/18.09.2020  

privind rectificarea bugetului general consolidat al Judeţului Satu Mare pe anul 2020

   
105 Proiect de Hotărâre nr.105/18.09.2020  

privind rectificarea bugetului general consolidat al Judeţului Satu Mare pe anul 2020

   
106 Proiect de Hotărâre nr.106/22.09.2020  

privind aprobarea protocolului de colaborare dintre Fundația Caritabilă Sfântul Daniel, Inspectoratul de Poliţie Judeţean Satu Mare și Județul Satu Mare în vederea implementării Proiectului „Cooperare româno-elvețiană – un parteneriat de dezvoltare instituțională prin creșterea capacității operaționale”

   
gradi1