gradi1

Proiecte de hotărâri

Selecteaza proiectele de hotarari dupa an

 

Registrul pentru evidența Proiectelor de Hotărâri

 

Nr. Denumire act emitent, lună an Conținut act pe scurt Finalitate proiect Observații
1 Proiect de Hotărâre nr. 1/21.01.2020

 

Privind constatarea încetării de drept, ca urmare a demisiei, a mandatului de consilier județean al domnului Cozma Adrian Felician

 
2 Proiect de Hotărâre nr. 2/21.01.2020  

Privind validarea mandatului de consilier judeţean al doamnului Beseni Cristian Valer

 
3 Proiect de Hotărâre nr. 3/21.01.2020  

Privind modificarea componenţei nominale a comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate ale Consiliului Judeţean Satu Mare aprobate prin  Hotărârea Consiliului Județean Satu Mare nr. 6/2016 (din ședința de constituire)

 
4 Proiect de Hotărâre nr. 4/23.01.2020  

Privind modificarea Organigramei și a Statului de funcţii ale Filarmonicii de Stat „Dinu Lipatti”  Satu Mare

 
5 Proiect de Hotărâre nr. 5/30.01.2020  

privind reaprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul        de investiții „Modernizarea drumului județean DJ 195 Ardud – Viile Satu Mare – Tătărăști – Necopoi – Cărășeu, tronson I Ardud – Viile Satu Mare km 0+000 – 7+645 și tronson III Necopoi Cărășeu km 17+460 – 23+810 , județul Satu Mare ” 

 
6 Proiect de Hotărâre nr. 6/30.01.2020  

privind reaprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Modernizarea drumului județean DJ195B Doba – (DN 19) Boghiş – Dacia  –  Moftinu Mare – Crişeni – Craidorolţ – Ţeghea – Mihăieni – Acâş (DN 19A) km 0+000-km29+229.87, tronson I km 0+000-km10+432-Doba(DN 19)- Boghiş – Dacia – Moftinu Mare „

 
7 Proiect de Hotărâre nr. 7/30.01.2020  

privind reaprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Modernizarea drumului județean DJ195B Doba-(DN 19) Boghiş – Dacia  –  Moftinu Mare – Crişeni – Craidorolţ – Ţeghea – Mihăieni – Acâş (DN 19A) km 0+000-km29+229.87, tronson II k m 10+432-km22+849.837 Moftinu Mare – Criseni – Craidorolț”

 
8 Proiect de Hotărâre nr. 8/07.02.2020  

privind constatarea încetării de drept, ca urmare a demisiei, a mandatului de consilier județean al domnului Bota Cosmin Gheorghe

   
9 Proiect de Hotărîre nr. 9/07.02.2020  

privind aprobarea normelor specifice de atribuire a contractelor de finanțare nerambursabilă din bugetul propriu al Județului Satu Mare, pe anul 2020, în domeniul asistență socială

             
10 Proiect de Hotărîre nr. 10/07.02.2020  

privind constatarea încetării de drept, ca urmare a demisiei, a mandatului de consilier județean al domnului Pop Liviu

   
11 Proiect de  Hotărâre nr. 11/07.02.2020  

pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Satu Mare nr. 102/2016 privind validarea desemnării nominale a membrilor Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică a judeţului Satu Mare, pentru mandatul 2016-2020

   
12 Proiect de Hotărâre nr. 12/11.02.2010  

privind aprobarea Normelor specifice și documentația pentru elaborarea și prezentarea propunerilor de programe/proiecte/acțiuni culturale în vederea acordării de finanțare nerambursabilă din bugetul local al județului Satu Mare, pe anul 2020

   
13 Proiect de Hotărâre nr. 13/11.02.2020  

privind aprobarea Normelor specifice și documentația pentru elaborarea și prezentarea propunerilor de proiecte/programe sportive, în vederea acordării de finanțare nerambursabilă din bugetul local al județului Satu Mare, pe anul 2020

   
14 Proiect de Hotărâre nr. 14/11.02.2020  

privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Regiei Autonome Aeroportul Satu Mare pe anul 2020

   
15 Proiect de Hotărâre nr. 15/11.02.2020  

privind aprobarea bugetului general consolidat al Judeţului Satu Mare pe anul 2020

   
16 Proiect de Hotărâre nr. 16/14.02.2010  

privind validarea mandatului de consilier judeţean al domnului Chiorean    Vlad Ionuț 

   
17 Proiect de Hotărâre nr. 17/14.02.2020  

privind validarea mandatului de consilier judeţean al domnului Tămășan Claudiu George 

   
18 Proiect de Hotărâre nr. 18/14.02.2020  

privind modificarea componenţei nominale a comisiilor de specialitate pe      principalele domenii de activitate ale Consiliului Judeţean Satu Mare, aprobată prin  Hotărârea Consiliului Județean Satu Mare nr. 6/2016 (din ședința de constituire)

   
19 Proiect de Hotărâre nr. 19/14.02.2020  

pentru aprobarea repartizării pe unități administrativ-teritoriale  a sumei corespunzătoare cotei de 6% din impozitul pe venit, fond aflat la dispoziția consiliului județean, în conformitate cu prevederile art. 6 alin. (6) din Legea bugetului de stat pe anul 2020, nr. 5/2020

   
20 Proiect de Hotărâre nr. 20/20.02.2020  

privind reaprobarea indicatorilor tehnico-economici ai investiției “Modernizarea drumurilor județene DJ 108R din DN 19A Beltiug – Beltiug Băi – Dobra – Hurezu Mare – DJ 108P – DJ 196 Corund – Bogdand – Hodod – limita de județ Sălaj”

   
21 Proiect de Hotărâre nr.

21/20.02.2020

 

privind aprobarea proiectului „CLIMATEGUARD – Planning the cross-border anti-hail system of the frontier regions of Hungary, Romania and Ukraine”, a cheltuielilor legate de proiect și a parteneriatului aferent proiectului.

   
22 Proiect de Hotărâre nr.

22/20.02.2020

 

privind aprobarea proiectului „LOST&SAVED – Increase of the safety level in Eastern Carpathians on the basis of joint research on GSM connection and radio frequencies”,  a cheltuielilor legate de proiect și a parteneriatului aferent proiectului

   
23 Proiect de Hotărâre nr.

23/20.02.2020

 

privind aprobarea proiectului „SAMARA – Satu Mare and Rakhiv – Development of hospital surgical services”, inițiat de Spitalul Județean de Urgență Satu Mare, a cheltuielilor legate de proiect și a parteneriatului aferent proiectului

   
24 Proiect de Hotărâre nr.

24/21.02.2020

 

privind încetarea activității CPC ”Roua” din localitatea Hurezu Mare, serviciu social aflat în administrarea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului a județului Satu Mare  

   
25 Proiect de Hotărâre nr.

25/21.02.2020

 

privind  înfiinţarea serviciului social cu cazare  ,, Centrul de primire în regim de urgență – Adăpost de noapte pentru copiii străzii ”- Hurezu Mare, ca structură funcțională, fără personalitate juridică, în subordinea Direcției Generale de Asistență  Socială şi Protecţia Copilului a județului Satu Mare

   
26 Proiect de Hotărâre nr.

26/21.02.2020

 

privind  înfiinţarea serviciului social cu cazare  Locuință protejată pentru persoanele victime ale violenței domestice “Venus” Satu Mare, ca structură funcţională fără personalitate juridică, în subordinea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului a județului Satu Mare

   
27 Proiect de Hotărâre nr.

27/21.02.2020

 

privind modificarea Organigramei și a Statului de funcţii ale Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului a Județului Satu Mare

   
28 Proiect de Hotărâre nr.

28/21.02.2020

privind aprobarea procedurii de atribuire directă a traseelor județene în caz de urgență    
29 Proiect de Hotărâre nr. 29/21.02.2020  

 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici în faza Documentație de avizare a lucrărilor de intervenții pentru obiectivul de investiții „Centru de monitorizare, coordonare integrată și suport în situații de urgență”

   
30 Proiect de Hotărâre nr. 30/21.02.2020   

privind modificarea Statului de funcţii al aparatului de specialitate al Consiliului Județean Satu Mare

   
31 Proiect de Hotărâre nr. 31/21.02.2020  

pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Satu Mare nr 42/2016 privind aprobarea Regulamentelor de organizare și funcționare a serviciilor sociale aflate în administrarea Direcției Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului a județului  Satu Mare

   
32 Proiect de Hotărâre nr. 32/17.03.2020  

privind aprobarea trecerii din domeniul public al Județului Satu Mare și din administrarea Consiliului Județean Satu Mare, respectiv a Consiliului Local al Municipiului Satu Mare în domeniul public al Statului Român și în administrarea Ministerului Transporturilor prin Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A.  a unor suprafețe din DJ 194 și din DJ 194A, identificate ca fiind afectate de realizarea lucrării de utilitate publică de interes național  ,,Varianta de ocolire Satu Mare”

   
33 Proiect de Hotărâre nr. 33/18.03.2020  

privind aprobarea situaţiilor financiare anuale ale Regiei Autonome Aeroportul Satu Mare pe anul 2019

   
34 Proiect de Hotărâre nr. 34/18.03.2020  

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție ,,ROcHUs – Care for health in Satu Mare and Szabolcs-Szatmár-Bereg counties – Extinderea Spitalului Județean de Urgență Satu Mare”

   
35 Proiect de Hotărâre nr. 35/18.03.2020  

privind aprobarea proiectului „ROcHUs – Care for health in Satu Mare and Szabolcs-Szatmár-Bereg counties”, a cheltuielilor legate de proiect și a parteneriatului aferent proiectului,  în vederea depunerii acestuia în fază de Aplicație Completă

   
36 Proiect de Hotărâre nr. 36/18.03.2020  

pentru modificarea art.68 din Anexa – Regulament de Organizare și Funcționare a Consiliului Județean Satu Mare – la Hotărârea Consiliului Județean Satu Mare nr.166/2012

   
37 Proiect de Hotărâre nr. 37/18.03.2020  

privind rectificarea bugetului general consolidat al Judeţului Satu Mare pe anul 2020

   
38  

Proiect de Hotărâre nr. 38/14.04.2020

privind modificarea Statului de funcții al Spitalului Orășenesc  Negrești Oaș    
39 Proiect de Hotărâre nr. 39/16.04.2020  

privind aprobarea trecerii din domeniul public al Județului Satu         Mare și din administrarea Spitalului Orășenesc Negrești Oaș în domeniul public al Comunei Călinești-Oaș a imobilului ,,Dispensar Uman Călinești, cu teren aferent”, înscris în CF nr. 101976 Călinești-Oaș

   
40 Proiect de Hotărâre nr. 40/22.04.2020  

privind aprobarea măsurilor propuse în cadrul procedurii de atribuire a contractelor de finanțare nerambursabilă din bugetul propriu al Județului Satu Mare, pe anul 2020, în domeniul Asistență Socială, prin Referatul nr.6815/26.03.2020 și aprobate initial de către conducătorul autorității finanțatoare

   
41 Proiect de Hotărâre nr. 41/23.04.2020  

privind aprobarea situaţiilor financiare anuale ale PALAT JUD S.R.L. Satu Mare pe anul 2019

   
42 Proiect de Hotărâre nr. 42/4.04.2020  

pentru aprobarea Planului anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate de Consiliul Județean Satu Mare, prin Direcția Generală  de Asistență Socială și Protecția Copilului a Județului Satu Mare, pentru anul 2020

   
43 Proiect de Hotărâre nr. 43/27.04.2020  

privind aprobarea contului de execuţie a bugetului local al Judeţului Satu Mare, a bugetelor instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii (de subordonare locală) la data de 31 martie 2020

   
44 Proiect de Hotărâre nr. 44/27.04.2020  

privind utilizarea unor sume din fondul de rezervă prevăzut în bugetul local al Judeţului Satu Mare pe anul 2020

   
45  

Proiect de Hotărâre nr. 45/28.04.2020

privind rectificarea bugetului general consolidat al Judeţului Satu Mare pe anul 2020    
46 Proiect de Hotărâre nr. 46/22.05.2020  

privind aprobarea contribuției Județului Satu Mare la bugetul Agenției de Dezvoltare Regională Nord-Vest, pentru anul 2020

   
47 Proiect de Hotărâre nr. 47/22.05.2020  

privind aprobarea cotizației Județului Satu Mare în calitate de membru cu drepturi depline în Adunarea Regiunilor Europene (ARE), pentru anul 2020

   
48 Proiect de Hotărâre nr. 48/22.05.2020  

privind aprobarea cotizației Județului Satu Mare în calitate de membru al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”Transilvania de Nord”, pentru anul 2020

   
49 Proiect de Hotărâre nr. 49/22.05.2020  

privind modificarea Organigramei și a Statului de Funcții ale Spitalului de Pneumoftiziologie Satu Mare

   
50 Proiect de Hotărâre nr. 50/22.05.2020  

privind aprobarea închirierii, prin licitaţie publică, a unor spaţii situate în  incintele unor clădiri  aflate în proprietatea publică a Judeţului Satu Mare şi în administrarea Spitalului  Judeţean de Urgenţă Satu Mare,  în vederea amplasării unor automate de  distribuţie  băuturi  nonalcoolice/ produse alimentare preambalate 

   
51 Proiect de Hotărâre nr. 51/22.05.2020  

privind aprobarea contului anual de execuţie a bugetului local al Judeţului Satu Mare, a bugetelor instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii (de subordonare locală) pe anul 2019

   
52 Proiect de Hotărâre nr. 52/22.05.2020  

privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al PALAT JUD S.R.L. Satu Mare pe anul 2020

   
53 Proiect de Hotărâre nr. 53/22.05.2020  

privind rectificarea bugetului general consolidat al Judeţului Satu Mare pe anul 2020

   
54 Priect de Hotărâre nr. 54/18.06.2020  

 privind aprobarea cheltuielilor legate de proiectul „Easydoor – Easing Access to Systemic Discovery of Our Origins and Resources”, în fază de Aplicație completă

   
55 Proiect de Hotărâre nr. 55/23.06.2020  

privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Satu Mare nr. 71/2018 pentru aprobarea dării în folosință gratuită către Casa Județeană de Pensii Satu Mare a unor spații medicale situate în imobilul  ,, Ambulatoriu integrat ” din municipiul Satu Mare, str. Gheorghe Lazăr nr.5, aflat în domeniul public al județului Satu Mare și în administrarea Spitalului Județean de Urgență Satu Mare

   
56 Proiect de Hotărâre nr. 56/23.06.2020  

privind aprobarea Monografiei economico-militare a judeţului Satu Mare pentru anul 2020

   

 

 

57 Proiect de Hotărâre nr.57/17.07.2020 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Satu Mare nr. 38/2020 privind aprobarea proiectului „ROcHUs – Care for health in Satu Mare and Szabolcs-Szatmár-Bereg counties”, a cheltuielilor legate de proiect și a parteneriatului aferent proiectului, în vederea depunerii acestuia în fază de Aplicație Completă    

 

gradi1