gradi1

Hotărâri

 

 

Registrul pentru evidența  Hotărârilor

 

Nr. Dată Titlu Link
1  Hotărârea nr. 1/31.01.2020  

HOTĂRÂREA  privind constatarea încetării de drept, ca urmare a demisiei, a mandatului de consilier județean al domnului Cozma Adrian Felician

 
2 Hotărârea nr. 2/31.01.2020  

HOTĂRÂREA  privind validarea mandatului de consilier judeţean al domnului Beseni Cristian Valer

 
3 Hotărâre nr. 3/31.01.2020  

HOTĂRÂREA  privind modificarea componenţei nominale a comisiilor de             specialitate pe principalele domenii de activitate ale Consiliului Judeţean Satu Mare aprobate prin  Hotărârea Consiliului Județean Satu Mare nr. 6/2016 (din ședința de constituire)

 
4 Hotărâre nr. 4/31.01.2020  

HOTĂRÂREA  privind modificarea Organigramei și a Statului de funcţii ale Filarmonicii de Stat „Dinu Lipatti”  Satu Mare

 
5 Hotărâre nr. 5/31.01.2020  

HOTĂRÂREA  privind reaprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Modernizarea drumului județean DJ 195 Ardud – Viile Satu Mare – Tătărăști – Necopoi – Cărășeu, tronson I Ardud – Viile Satu Mare km 0+000 – 7+645 și tronson III Necopoi Cărășeu km 17+460 – 23+810 , județul Satu Mare ” 

 
6 Hotărâre nr. 6/31.01.2020

 

HOTĂRÂREA privind reaprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Modernizarea drumului județean DJ195B Doba – (DN 19) Boghiş – Dacia  –  Moftinu Mare – Crişeni – Craidorolţ – Ţeghea – Mihăieni – Acâş (DN 19A) km 0+000-km29+229.87, tronson I km 0+000-km10+432-Doba(DN 19)- Boghiş – Dacia – Moftinu Mare „

 
7 Hotărâre nr. 7/31.01.2020

 

HOTĂRÂREA  privind reaprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Modernizarea drumului județean DJ195B Doba-(DN 19) Boghiş – Dacia  –  Moftinu Mare – Crişeni – Craidorolţ – Ţeghea – Mihăieni – Acâş (DN 19A) km 0+000-km29+229.87, tronson II k m 10+432-km22+849.837 Moftinu Mare – Criseni – Craidorolț”

 
8 Hotărâre nr. 8/14.02.2020  

HOTĂRÂREA privind constatarea încetării de drept, ca urmare a demisiei, a mandatului de consilier judeţean al domnului Bota Cosmin Gheorghe

 
9 Hotărâre nr. 9/14.02.2020  

HOTĂRÂREA  privind constatarea încetării de drept, ca urmare a demisiei, a mandatului de consilier judeţean al domnului Pop Liviu

 
10 Hotărâre nr. 10/14.02.2020  

HOTĂRÂREA  privind validarea mandatului de consilier judeţean al domnului Chiorean Vlad Ionuț

 
11 Hotărâre nr. 11/14.02.2020  

HOTĂRÂREA  privind validarea mandatului de consilier judeţean al domnului Tămășan Claudiu George

 
12 Hotărâre nr. 12/14.02.2020  

HOTĂRÂREA  privind modificarea componenţei nominale a comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate ale Consiliului Judeţean Satu Mare, aprobată prin  Hotărârea Consiliului Județean Satu Mare nr. 6/2016 (din ședința de constituire)

 
13 Hotărâre nr. 13/14.02.2020  

HOTĂRÂREA  privind aprobarea bugetului general consolidat al Judeţului Satu Mare pe anul 2020

 
14 Hotărâre nr. 14/14.02.2020  

HOTĂRÂREA  privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Regiei Autonome Aeroportul Satu Mare pe anul 2020

 
15 Hotărâre nr. 15/14.02.2020  

HOTĂRÂREA  pentru aprobarea repartizării pe unități administrativ-teritoriale  a sumei corespunzătoare cotei de 6% din impozitul pe venit, fond aflat la dispoziția consiliului județean, în conformitate cu prevederile art. 6 alin. (6) din Legea bugetului de stat pe anul 2020, nr. 5/2020

 
16 Hotărâre nr. 16/14.02.2020  

HOTĂRÂREA  privind aprobarea normelor specifice de atribuire a contractelor de finanțare nerambursabilă din bugetul propriu al Județului Satu Mare, pe anul 2020, în domeniul asistență social

 
17 Hotărâre nr. 17/14.02.2020  

HOTĂRÂREA  privind aprobarea Normelor specifice și documentația pentru elaborarea și prezentarea propunerilor de programe/proiecte/acțiuni culturale în vederea acordării de finanțare nerambursabilă din bugetul local al județului Satu Mare, pe anul 2020

 
18 Hotărâre nr. 18/14.02.2020  

HOTĂRÂREA  privind aprobarea Normelor specifice și documentația pentru elaborarea și prezentarea propunerilor de proiecte/programe sportive, în vederea acordării de finanțare nerambursabilă din bugetul local al județului Satu Mare, pe anul 2020

 
19 Hotărâre nr. 19/14.02.2020  

HOTARÂREA  pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Satu Mare nr. 102/2016 privind validarea desemnării nominale a membrilor Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică a judeţului Satu Mare, pentru mandatul 2016-2020

 
20 Hotărâre nr. 20/25.02.2020  

HOTĂRÂREA  privind aprobarea proiectului „CLIMATEGUARD – Planning the cross-border anti-hail system of the frontier regions of Hungary, Romania and Ukraine”, a cheltuielilor legate de proiect și a parteneriatului aferent proiectului

 
21 Hotărâre nr. 21/25.02.2020  

HOTĂRÂREA  privind aprobarea proiectului „LOST&SAVED – Increase of the safety level in Eastern Carpathians on the basis of joint research on GSM connection and radio frequencies”,  a cheltuielilor legate de proiect și a parteneriatului aferent proiectului

 
22 Hotărâre nr. 22/25.02.2020  

HOTĂRÂREA  privind aprobarea proiectului „SAMARA – Satu Mare and Rakhiv – Development of hospital surgical services”, inițiat de Spitalul Județean de Urgență Satu Mare, a cheltuielilor legate de proiect și a parteneriatului aferent proiectului

 
23 Hotărâre nr. 23/25.02.2020  

HOTĂRÂREA   privind reaprobarea indicatorilor tehnico-economici ai investiției “Modernizarea drumurilor județene DJ 108R din DN 19A Beltiug – Beltiug Băi – Dobra – Hurezu Mare – DJ 108P – DJ 196 Corund – Bogdand – Hodod – limita de județ Sălaj”

 
24 Hotărâre nr. 24/25.02.2020  

HOTĂRÂREA  privind aprobarea procedurii de atribuire directă a traseelor județene în caz de urgență

 
25 Hotărâre nr. 25/25.02.2020  

HOTĂRÂREA  privind aprobarea taxei pentru eliberarea licențelor de traseu și al taxei pentru înlocuirea licenței de traseu pentru transportul rutier contra cost de persoane prin servicii regulate la nivel județean în județul Satu Mare

 
26 Hotărâre nr. 26/25.02.2020  

HOTĂRÂREA  privind încetarea activității CPC ”Roua” din localitatea Hurezu Mare, serviciu social aflat în administrarea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului a județului Satu Mare  

 
27 Hotărâre nr. 27/25.02.2020  

HOTĂRÂREA  privind  înfiinţarea serviciului social cu cazare  ,, Centrul de primire în regim de urgență – Adăpost de noapte pentru copiii străzii ”- Hurezu Mare, ca structură funcțională, fără personalitate juridică, în subordinea Direcției Generale de Asistență  Socială şi Protecţia Copilului a județului Satu Mare

 
28 Hotărâre nr. 28/25.02.2020  

HOTĂRÂREA   privind  înfiinţarea serviciului social cu cazare  Locuință protejată pentru persoanele victime ale violenței domestice “Venus” Satu Mare, ca structură funcţională fără personalitate juridică, în subordinea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului a județului Satu Mare

 
29 Hotărâre nr. 29/25.02.2020  

HOTĂRÂREA  pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Satu Mare nr 42/2016 privind aprobarea Regulamentelor de organizare și funcționare a serviciilor sociale aflate în administrarea Direcției Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului a județului  Satu Mare

 
30 Hotărâre nr. 30/25.02.2020  

HOTĂRÂREA  privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici în faza Documentație de avizare a lucrărilor de intervenții pentru obiectivul de investiții „Centru de monitorizare, coordonare integrată și suport în situații de urgență”

 
31 Hotărâre nr. 31/25.02.2020  

HOTĂRÂREA  privind modificarea Organigramei și a Statului de funcţii ale Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului a Județului Satu Mare

 
32 Hotărâre nr. 32/25.02.2020  

HOTĂRÂREA privind modificarea Statului de funcţii al aparatului de specialitate al     Consiliului Județean Satu Mare

 
33 Hotărâre nr. 33/19.03.2020  

HOTĂRÂREA pentru modificarea art. 68 din Anexa – Regulament de Organizare și Funcționare a Consiliului Județean Satu Mare – la Hotărârea Consiliului Județean Satu Mare nr. 166/2012

 
34  

Hotărâre nr. 34/19.03.2020

HOTĂRÂREA privind rectificarea bugetului general consolidat al Judeţului Satu Mare pe anul 2020  
35 Hotărâre nr. 35/19.03.2020  

HOTĂRÂREA privind aprobarea situaţiilor financiare anuale ale  Regiei Autonome Aeroportul Satu Mare pe anul 2019

 
36 Hotărâre nr. 36/19.03.2020  

HOTĂRÂREA privind aprobarea trecerii din domeniul public al Județului Satu Mare și din
administrarea Consiliului Județean Satu Mare, respectiv a Consiliului Local al Municipiului Satu Mare în domeniul public al Statului Român și în administrarea Ministerului Transporturilor prin Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A.  a unor suprafețe din DJ 194 și din DJ 194A, identificate ca fiind afectate de realizarea lucrării de utilitate publică de interes național  ,,Varianta de ocolire Satu Mare”

 
37 Hotărâre nr. 37/19.03.2020  

HOTĂRÂREA privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție
,,ROcHUs – Care for health in Satu Mare and Szabolcs-Szatmár-Bereg counties – Extinderea Spitalului Județean de Urgență Satu Mare”

 
38 Hotărâre nr. 38/19.03.2020  

HOTĂRÂREA privind aprobarea proiectului „ROcHUs – Care for health in Satu Mare and Szabolcs-Szatmár-Bereg counties”, a cheltuielilor legate de proiect și a parteneriatului aferent proiectului,
în vederea depunerii acestuia în fază de Aplicație Completă

 
39 Hotărâre nr. 39/30.04.2020  

HOTĂRÂREA privind utilizarea unor sume din fondul de rezervă prevăzut în bugetul local al Judeţului Satu Mare pe anul 2020

 
40 Hotărâre nr. 40/30.04.2020  

HOTĂRÂREA  privind rectificarea bugetului general consolidat al Judeţului Satu Mare pe anul 2020

 
41 Hotărâre nr. 41/30.04.2020  

HOTĂRÂREA privind aprobarea contului de execuţie a bugetului local al Judeţului Satu Mare, a bugetelor instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii (de subordonare locală) la data de 31 martie 2020

 
42 Hotărâre nr. 42/30.04.2020  

HOTĂRÂREA privind aprobarea situaţiilor financiare anuale ale PALAT JUD S.R.L. Satu Mare pe anul 2019

 
43 Hotărâre nr. 43/30.04.2020  

HOTĂRÂREA privind modificarea Statului de funcții al Spitalului Orășenesc Negrești Oaș

 
44 Hotărâre nr. 44/30.04.2020  

HOTĂRÂREA privind aprobarea trecerii din domeniul public al Județului Satu Mare și din administrarea Spitalului Orășenesc Negrești Oaș în domeniul public al Comunei Călinești-Oaș a imobilului ,,Dispensar Uman Călinești, cu teren aferent”, înscris în CF nr. 101976 Călinești-Oaș

 
45 Hotărâre nr. 45/30.04.2020  

HOTĂRÂREA privind aprobarea măsurilor propuse în cadrul procedurii de atribuire a contractelor de finanțare nerambursabilă din bugetul propriu al Județului Satu Mare, pe anul 2020, în domeniul Asistență Socială, prin Referatul nr.6815/26.03.2020 și aprobate initial de către conducătorul autorității finanțatoare

 
46 Hotărâre nr. 46/30.04.2020  

HOTĂRÂREA  pentru aprobarea Planului anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate de Consiliul Județean Satu Mare, prin Direcția Generală  de Asistență Socială și Protecția Copilului a Județului Satu Mare, pentru anul 2020

 
47 Hotărâre nr. 47/29.05.2020  

HOTĂRÂREA  privind rectificarea bugetului general consolidat al Judeţului Satu Mare pe anul 2020

 
48 Hotărâre nr. 48/29.05.2020  

HOTĂRÂREA  privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al PALAT JUD S.R.L. Satu Mare pe anul 2020

 
49 Hotărâre nr. 49/29.05.2020  

HOTĂRÂREA  privind aprobarea contului anual de execuţie a bugetului local al Judeţului Satu Mare, a bugetelor instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii (de subordonare locală) pe anul 2019

 
50 Hotărâre nr. 50/29.05.2020  

HOTĂRÂREA   privind aprobarea contribuției Județului Satu Mare la bugetul Agenției de Dezvoltare Regională Nord-Vest, pentru anul 2020

 
51 Hotărâre nr. 51/29.05.2020  

HOTĂRÂREA   privind aprobarea cotizației Județului Satu Mare în calitate de membru cu drepturi depline în Adunarea Regiunilor Europene (ARE), pentru anul 2020

 
52 Hotărâre nr. 52/29.05.2020  

HOTĂRÂREA   privind aprobarea cotizației Județului Satu Mare în calitate de membru al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”Transilvania de Nord”, pentru anul 2020

 
53 Hotărâre nr. 53/29.05.2020  

HOTĂRÂREA   privind aprobarea închirierii, prin licitaţie publică, a unor spaţii situate în  incintele unor clădiri  aflate în proprietatea publică a Judeţului Satu Mare şi în administrarea Spitalului  Judeţean de Urgenţă Satu Mare,  în vederea amplasării unor automate de  distribuţie  băuturi  nonalcoolice/ produse alimentare preambalate

 
54 Hotărâre nr. 54/29.05.2020  

HOTĂRÂREA   privind modificarea Organigramei și a Statului de Funcții ale Spitalului de Pneumoftiziologie Satu Mare

 
55 Hotărârea nr. 55/18.06.2020  

HOTĂRÂREA privind aprobarea cheltuielilor legate de proiectul „Easydoor – Easing Access to Systemic Discovery of Our Origins and Resources”, în fază de Aplicație completă

 
56 Hotărârea nr. 56/29.06.2020  

HOTĂRÂREA privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Satu Mare nr. 71/2018 pentru aprobarea dării în folosință gratuită către Casa Județeană de Pensii Satu Mare a unor spații medicale situate în imobilul  ,, Ambulatoriu integrat ” din municipiul Satu Mare, str. Gheorghe Lazăr nr.5, aflat în domeniul public al județului Satu Mare și în administrarea Spitalului Județean de Urgență Satu Mare

 
57 Hotărârea nr. 57/29.06.2020  

HOTĂRÂREA privind aprobarea Monografiei economico-militare a judeţului Satu Mare pentru anul 2020

 
58 Hotărârea nr.58/21.07.2020 HOTĂRÂREA  pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Satu Mare nr. 38/2020 privind aprobarea proiectului „ROcHUs – Care for health in Satu Mare and Szabolcs-Szatmár-Bereg counties”, a cheltuielilor legate de proiect și a parteneriatului aferent proiectului, în vederea depunerii acestuia în fază de Aplicație Completă  
gradi1