gradi1

Dispoziții

 

Registrul pentru evidența dispozițiilor

 

Nr. Denumire act emitent, lună an Conținut act pe scurt Modificată/ Abrogată Comunicată
1 Dispoziția Președintelui CJSM nr. 1 /07.01.2020  

Privind acordarea unor majorări a salariilor de bază pentru persoanele nominalizate în echipele de proiecte finanțate din fonduri europene nerambursabile, pe perioada în care își desfășoară activitatea în aceste condiții

  Instituția Prefectului, Direcția de dezvoltare regională, Serviciul resurse umane, salarizare din cadrul CJSM
2 Dispoziția Președintelui CJSM nr. 2 /07.01.2020  

Privind admiterea cererii doamnei Papp Rozalia în calitate de împuternicită a domnului Papp Laszlo-Roland, de schimbare pe cale administrativă a numelui de familie din Papp în Weidinger și a prenumelui din Laszlo-Roland în Roland

  Instituția Prefectului, Compartimentul de Stare Civilă din cadrul Direcției de Evidență a Persoanelor Satu Mare
3 Dispoziția Președintelui CJSM nr. 3 /07.01.2020  

Privind admiterea cererii doamnei Dobra Ionela-Mariana de schimbare pe cale administrativă a numelui de familie al minorei Mahmoud-Shawki-Abdelshafi-Ismail Maya, din Mahmoud-Shawki-Abdelshafi-Ismail în Abdelshafi

  Instituția Prefectului, Compartimentul de Stare Civilă din cadrul Direcției de Evidență a Persoanelor Satu Mare
4 Dispoziția Președintelui CJSM nr. 4 /08.01.2020  

Privind aprobarea  acoperirii definitive, din excedentul reportat pe anul 2019, a deficitului secțiunii de dezvoltare a bugetului local de venituri și cheltuieli al Județului Satu Mare, rezultat la încheierea exercițiului financiar al anului 2019

  Instituția Prefectului, Direcția Economică din cadrul CJSM, Administrația Județeană a Finanțelor Publice Satu Mare
5 Dispoziția Președintelui CJSM nr. 5 /08.01.2020  

Privind suspendarea, la inițiativa funcționarului public, a raportului de serviciu al domnului Manța Vlad Ștefan din funcția publică de execuție de consilier, clasa I, gradul profesional superior la Serviciul Managementul Regional al Deșeurilor Urbane și Lucrări Publice al Direcției Tehnice

  Instituția Prefectului, Serviciul resurse umane, salarizare din cadrul CJSM
6 Dispoziția Președintelui CJSM nr. 6 /09.01.2020 Privind desemnarea domnului vicepreședinte Rus Ioan pentru a exercita temporar atribuțiile președintelui CJSM    

Instituția Prefectului, domului Rus Ioan,  Serviciul resurse umane, salarizare din cadrul CJSM

7 Dispoziția Președintelui CJSM nr. 7 /09.01.2020 Privnd menținerea indemnizației lunare de bază a domnului Rus Ioan la nivelul aferent lunii decembrie 2019    

Instituția Prefectului, domului Rus Ioan,  Serviciul resurse umane, salarizare din cadrul CJSM

8 Dispoziția Președintelui CJSM nr. 8 /09.01.2020 Privnd menținerea indemnizației lunare de bază a domnului Pataki Csaba la nivelul aferent lunii decembrie 2019    

Instituția Prefectului, domului Pataki Csaba,  Serviciul resurse umane, salarizare din cadrul CJSM

9 Dispoziția Președintelui CJSM nr. 9 /10.01.2020  

Privind numirea comisiei de evaluare în vederea atribuirii contractului de achiziție publică având ca obiect: Furnizare fructe și produse lactate pentru preșcolarii din grădinițele cu program normal de 4 ore de stat autorizate/acreditate și particulare acreditate și pentru elevii din învățământul primar și gimnazial de stat și particular din județul Satu Mare, în vederea degustării acestora cu ocazia zilelor tematice dedicate consumului de fructe și produse lactate în cadrul măsurilor educative, aferente: ” Programului pentru școli al României”, anul școlar 2019-2020, pe 2 loturi, astfel: Lot 1 – Furnizare miez de nuci și Lot 2 – Furnizare cașcaval

  Instituția Prefectului, Direcția Achiziții Publice, Persoanele desemnate la art. 1, Direcția Administrație Publică Locală din cadrul CJSM
10 Dispoziția Președintelui CJSM nr. 10 /13.01.2020  

Pentru modificarea Dispoziției nr. 380/2019 privind numirea Comisiei de concurs și a Comisiei de soluționare a contestațiilor a concursului de promovare organizat în vederea ocupării pe durată nedeterminată a unei funcții publice de conducere vacante de Șef Serviciu al Serviciului Monitorizare, gradul profesional II, la Direcția de Dezvoltare Regională din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Satu Mare

 Dispoziția 380/2019 Instituția Prefectului, Serviciul resurse umane, salarizare din cadrul CJSM,  Persoanele desemnate la art. 1
11 Dispoziția Președintelui CJSM nr. 11 /17.01.2020  

Dispoziția privind numirea Comisiei de examen și a Comisiei de soluționare a contestațiilor constituite în vederea organizării și desfășurării examenului de promovare în grad profesional a unor funcționari publici din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Satu Mare

  Instituția Prefectului, Serviciul resurse umane, salarizare din cadrul CJSM,  Persoanelor desemnate la art. 1 și art. 2
12 Dispoziția Președintelui CJSM nr. 12 /17.01.2020  

Dispoziția privind numirea comisiei de evaluare în vederea atribuirii contractului de achiziție publică având ca obiect: Servicii de proiectare tehnică și detalii de execuție,necesare pregătirii investiției din cadrul proiectului ”Easydoor-Easing Access to Systemic Discovery of Our Origins and Resources”

  Instituția Prefectului, Direcția Achiziții Publice, Direcția de Dezvoltare Regională  din cadrul CJSM, Persoanelor desemnate la art. 1
13 Dispoziția Președintelui CJSM nr. 13 /20.01.2020  

Dispoziția privind modificarea raportului de serviciu al doamnei Mărcuțiu Noémi,ca urmare a mutării definitivă de pe funcția publică de execuție de consilier,clasa I,gradul profesional superior,gradația 5,la serviciul Managementului Regional al Deșeurilor Urbane și Lucrări Publice al Direcției Tehnice,pe funcția publică vacantă de consilier,clasa I,gradul profesional superior la Compartimentul G.I.S al Direcției Arhitect Șef

  Instituția Prefectului, Serviciul resurse umane, salarizare din cadrul CJSM
14 Dispoziția Președintelui CJSM nr. 14 /21.01.2020  

Dispoziția privind modificarea Dispoziției nr.207/2018 privind numirea echipei de implementare a proiectului ”Silver – Mitigating the negative effects of hail in Satu Mare county”,cu modificările și completările ulterioare

Dispoziția nr.207/2018 Instituția Prefectului, Direcția de Dezvoltare Regională  din cadrul CJSM, Persoanelor desemnate la art. 1
15 Dispoziția Președintelui CJSM nr. 15 /22.01.2020  

Dispoziția privind desemnarea domnului vicepreședinte Rus Ioan pentru a exercita temporar atribuțiile președintelui Consiliului Județean Satu Mare

  Instituția Prefectului, domului Rus Ioan,  Serviciul resurse umane, salarizare din cadrul CJSM
15 Dispoziția Președintelui CJSM nr. 15 /22.01.2020  

Dispoziția privind desemnarea domnului vicepreședinte Rus Ioan pentru a exercita temporar atribuțiile președintelui Consiliului Județean Satu Mare

  Instituția Prefectului, domului Rus Ioan,  Serviciul resurse umane, salarizare din cadrul CJSM
16 Dispoziția Președintelui CJSM nr. 16 /22.01.2020  

Dispoziția privind convocarea Consiliului Judeţean Satu Mare, în şedinţă ordinară, în data de  31.01.2020 ora 12.00

  Instituția Prefectului,Secretarul General al Județului
17 Dispoziția Președintelui CJSM nr. 17 /23.01.2020  

Dispoziția privind numirea comisiei de recepție finală pentru obiectivul:”Lot 1: Modernizare drum județean DJ 195 Ady Endre-Căuaș,km 18+822-24+822” cid CPV 45233120-6-Lucrări de construcții de drumuri

  Instituția Prefectului, Direcția Tehnică  din cadrul CJSM, Persoanelor desemnate la art. 1
18 Dispoziția Președintelui CJSM nr. 18 /27.01.2020  

Dispoziția privind desemnarea domnului vicepreședinte Rus Ioan pentru a exercita temporar atribuțiile președintelui Consiliului Județean Satu Mare

  Instituția Prefectului, domului Rus Ioan,  Serviciul resurse umane, salarizare din cadrul CJSM
19 Dispoziția Președintelui CJSM nr. 19 /30.01.2020  

Dispoziția privind încetarea,prin acordul părților,a raportului de serviciu al doamnei Roman Luminița Liliana de pe funcția publică de execuție de consilier,clasa I,gradul profesional superior,gradația 5, la Compartimentul Monitorizare-Serviciul Monitorizare al Direcției de Dezvoltare Regională din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Satu Mare

  Instituția Prefectului, Serviciul resurse umane, salarizare din cadrul CJSM
20 Dispoziția Președintelui CJSM nr. 20 /30.01.2020  

Dispoziția privind numirea,pe durată nedeterminată,cu normă întreagă,a doamnei Roman Luminița Liliana în funcția publică de conducere de Șef Serviciu,gradul II,la Serviciul Monitorizare al Direcției de Dezvoltare Regională din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Satu Mare

  Instituția Prefectului, Serviciul resurse umane, salarizare din cadrul CJSM
21 Dispoziția Președintelui CJSM nr. 21 /03.02.2020  

Dispoziția privind aprobarea Comisiei de examen și a Comisiei de soluționare a contestațiilor pentru ocuparea unui post cu normă întreagă pe perioadă nedeterminată de medic specialist pneumologie în cadrul Dispensarului TBC Negrești Oaș al Spitalului de Pneumoftiziologie Satu Mare

  Instituția Prefectului, Serviciul resurse umane, salarizare ,Serviciul de coordonare și cooperare instituțională din cadrul CJSM, Persoanelor desemnate la art. 1 și art. 2
22 Dispoziția Președintelui CJSM nr. 22 /06.02.2020  

Dispoziția privind acordarea unor majorări a salariilor de bază pentru persoanelor nominalizate în echipele de proiecte finanțate din fonduri europene nerambursabile,pe perioada în care își desfășoară activitatea în aceste condiții

  Instituția Prefectului,Direcția de Dezvoltare Regională și Serviciul resurse umane, salarizare din cadrul CJSM
23 Dispoziția Președintelui CJSM nr. 23 /06.02.2020 Dispoziția privind numirea echipei de implementare a proiectului ”AVC-Added Value for Cooperation in Stoke Situations”    

Instituția Prefectului, Direcția de Dezvoltare Regională  din cadrul CJSM, Persoanelor desemnate la art. 1

24 Dispoziția Președintelui CJSM nr. 24 /07.02.2020  

Dispoziția privind convocarea Consiliului Judeţean Satu Mare, în şedinţă ordinară, în data de  14.02.2020 ora 12.00

  Instituția Prefectului,Secretarul General al Județului
25 Dispoziția Președintelui CJSM nr. 25 /07.02.2020  

Dispoziția privid reluarea activității de către doamna Dan Mariana pe funcția publică de execuție de consilier juridic,gradul profesional superior,la Serviciul Juridic și Contencios al Direcției Juridice din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Satu Mare

  Instituția Prefectului, Serviciul resurse umane, salarizare din cadrul CJSM
26 Dispoziția Președintelui CJSM nr. 26 /07.02.2020  

Dispoziția privind numirea Comisiei de examen și a Comisiei de soluționare a contestațiilor constituite în vederea organizării și desfășurării examenului de promovare într-o funcție pentru care este prevăzut un nivel de studii superior celui deținut,a unui angajat contractual de execuție  din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Satu Mare

  Instituția Prefectului, Serviciul resurse umane, salarizare din cadrul CJSM,Persoanelor desemnate la art. 1 și art. 2
27 Dispoziția Președintelui CJSM nr. 27/12.02.2020  

Dispoziția privind desemnarea domnului vicepreședinte Rus Ioan pentru a exercita temporar atribuțiile președintelui Consiliului Județean Satu Mare

  Instituția Prefectului,Serviciul resurse umane , salarizare, D/l Rus Ioan
28 Dispoziția Președintelui CJSM nr. 28/13.02.2020  

Dispoziția privind desemnarea persoanei cu atribuții în domeniul egalității de șanse și de tratament între femei și bărbați, în cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Satu Mare

  Instutuția Prefectului,Serviciul Resurse Umane, Salarizare, d/l Tuns Vasile
29 Dispoziția Președintelui CJSM nr. 29/18.02.2020  

Dispoziția privind desemnarea doamnei Morar Bianca Larisa pentru coordonarea Compartimentului Autoritate Tutelară din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Satu Mare

  Instutuția Prefectului,Serviciul Resurse Umane, Salarizare, d/na Morar Bianca Larisa
30 Dispoziția Președintelui CJSM nr. 30/18.02.2020  

Dispoziția privind numirea comisiei de recepție a serviciilor de elaborare a Documentațiilor tehnico-economice pentru pregătirea obiectivului de investiție ”ROcHUs-Care for health in Satu Mare and Szabolcs-Szatmár-Bereg counties-Extinderea Spitalului Județean de Urgență Satu Mare”

  Instituția Prefectului, Direcția de Dezvoltare Regională  din cadrul CJSM, Persoanelor desemnate la art. 1
31 Dispoziția Președintelui CJSM nr. 31/19.02.2020  

Dispoziția privind numirea Comisiei de concurs și a Comisiei de soluționare a contestațiilor a concursului de recrutare organizat în vederea ocupării pe durată nedeterminată a unei funcții publice de execuție vacante de consilier,clasa I, gradul profesional superior, la Serviciul Resurse Umane,Salarizare,din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Satu Mare

  Instituția Prefectului, Serviciul resurse umane, salarizare din cadrul CJSM,  Persoanele desemnate la art. 1 și art.2
32 Dispoziția Președintelui CJSM nr. 32/21.02.2020  

Dispoziția privind convocarea Consiliului Judeţean Satu Mare, în şedinţă extraordinară, în data de  25.02.2020 ora 14.00

  Instituția Prefectului,Secretarul General al Județului
33 Dispoziția Președintelui CJSM nr. 33/25.02.2020  

Dispoziția privind suspendarea ,la inițiativa funcționarului public,a raportului de serviciu al doamnei Kovacs Johanna Izabella din funcția publică de execuție de consilier,clasa I,gradul profesional principal la Compartimentul G.I.S al Direcției Arhitect Șef

  Instituției prefectului, Serviciului Resurse Umane, Salarizare din cadrul CJSM
34 Dispoziția Președintelui CJSM nr. 34/25.02.2020  

Dispoziția pentru modificarea Dispoziției nr.330/11.10.2019 privind constituirea comisiei de selecție și negociere a ofertelor selectate,depuse în cadrul procedurii privind achiziționarea unui imobil cu destinația de sediu al Bibliotecii Județene Satu Mare

 Dispoziția 330/2019 Instituției prefectului,doamnei Lazăr Dăliana Ștefania,domnului Tămășan Claudiu George și cu Secretarul Comisiei
35 Dispoziția Președintelui CJSM nr. 35/28.02.2020  

Dispoziția privind aprobarea prelungirii suspendării, prin acordul părților, a raportului de serviciu al doamnei Silaghi Oana Alexandra din funcția publica de execuție de consilier, gradul profesional principal ,la Serviciul Buget al Direcției Economice

  Instituției prefectului, Serviciul Resurse Umane, Salarizare din cadrul CJSM
36 Dispoziția Președintelui CJSM nr. 36/28.02.2020  

Dispoziția privind numirea Comisiei de concurs și a Comisiei de soluționare a contestațiilor constituite în vederea organizării și desfășurării concursului de promovare pentru ocuparea funcției de conducere vacante de Șef Serviciu al Serviciului Juridic și Contencios,gradul profesional II,la Direcția Juridică din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Satu Mare

  Instituției prefectului, Serviciului Resurse Umane, Salarizare din cadrul CJSM,membrilor Comisiei de concurs și a Comisiei de soluționare a contestațiilor
37 Dispoziția Președintelui CJSM nr. 37/28.02.2020  

Dispoziția privind constituirea unei comisii de cercetare administrativă în vederea stabilirii răspunderii patrimoniale a persoanelor cu atribuții în domeniul în care s-a constatat abaterea de la legalitate menționată la punctul nr.8 din Decizia nr.90/09.12.2016 a Camerei de Conturi Satu Mare

  Instituției prefectului, președintelui Consiliului Județean Satu Mare,Direcției Economice,Direcției Juridice din cadrul CJSM,persoanelor desemnate la art.1
38 Dispoziția Președintelui CJSM nr. 38/28.02.2020  

Dispoziția privind numirea,pe durată nedeterminată,cu normă întreagă,a doamnei Băbțan Alexandra Mioara în funcția publică de execuție de consilier juridic,clasa I,gradul profesional principal,la Serviciul Juridic și Contencios al Direcției Juridice din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Satu Mare 

  Instituției prefectului, Serviciului Resurse Umane, Salarizare din cadrul CJSM
39 Dispoziția Președintelui CJSM nr. 39/28.02.2020  

Dispoziția privind modificarea componenței Comisiei de monitorizare,coordonare și îndrumare metodologică a implementării și dezvoltării sistemului de contol intern managerial din cadrul consiliului Județen Satu Mare

  Instituției prefectului, Compartimentului de Audit Intern din cadrul CJSM și persoanelor nominalizate în cadrul Comisiei de monitorizare 
40 Dispoziția Președintelui CJSM nr. 40/02.03.2020  

Dispoziția pentru modificarea art.1 din Dispoziția președintelui Consiliului Județean Satu Mare nr. 130/2017 privind aprobarea componenței nominale a Corpului membrilor voluntari ai Serviciului Public Județean Salvamont

 Dispoziția 130/2017 Instituției prefectului, Serviciului Public Județean Salvamont din cadrul CJSM
41 Dispoziția Președintelui CJSM nr. 41/03.03.2020  

Dispoziția privind admiterea cererii domnului Jitaru Laurențiu, de schimbare pe cale administrativă a numelui de familie din Jitaru în Bratu

  Instituției prefectului,Compartimentului de Stare Civilă din cadrul Direcției de Evidență a Persoanelor Satu Mare
42 Dispoziția Președintelui CJSM nr. 42/ 04.03.2020  

Dispoziția privind încetarea,prin acordul părților,a raportului de serviciu al doamnei Gál Katalin de pe funcția publică de execuție de consilier,clasa I,gradul profesional principal,gradația 3, la Compartimentul Drumuri-Serviciul Drumuri și Transporturi al Direcției Tehnice din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Satu Mare

  Instituției prefectului, Serviciului Resurse Umane, Salarizare din cadrul CJSM
43 Dispoziția Președintelui CJSM nr. 43/05.03.2020  

Dispoziția privind acordarea unor majorări a salariilor de bază pentru persoanelor nominalizate în echipele de proiecte finanțate din fonduri europene nerambursabile,pe perioada în care își desfășoară activitatea în aceste condiții

  Instituției prefectului,Direcției de Dezvoltare Regională și Serviciului resurse umane, salarizare din cadrul CJSM
44 Dispoziția Președintelui CJSM nr.44/09.03.2020  

Dispoziția pentru numirea comisiei de evaluare a ofertelor pentru atribuirea directa a traseelor județene în caz de urgență

  Instituției prefectului,Direcției Tehnice din cadrul CJSM și persoanelor nominalizate la art.1
45 Dispoziția Președintelui CJSM nr.45/10.03.2020  

Dispoziția pentru numirea persoanelor împuternicite pentru a efectua controlul,constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor pentru transportul rutier contracost de persoane prin servicii regulate la nivel județean în județul Satu Mare

  Instituției prefectului,Direcției Tehnice din cadrul CJSM și persoanelor nominalizate la art.1
46 Dispoziția Președintelui CJSM nr.46/10.03.2020  

Dispoziția privind contrasemnarea actelor care sunt de competența Secretarului general al județului de către domnul Mîndruț Marius Vasile-director executiv la Direcția Juridică 

  Instituției prefectului, Direcției Juridice,Serviciului Resurse Umane, Salarizare din cadrul CJSM și domnului Mîndruț Marius Vasile
47 Dispoziția Președintelui CJSM nr.47/11.03.2020  

Dispoziția privind admiterea cererii doamnei Ardelean Domnica,de schimbare pe cale administrativă a numelui de familie din Ardelean în Fane

  Instituției prefectului, Compartimentului de Stare Civilă din cadrul Direcției de Evidență a Persoanelor Satu Mare
48 Dispoziția Președintelui CJSM nr.48/11.03.2020  

Dispoziția privind admiterea cererii domnului Ținca Roland,de schimbare pe cale administrativă a numelui de familie din Ținca în Major-Ținca

   

Instituției prefectului, Compartimentului de Stare Civilă din cadrul Direcției de Evidență a Persoanelor Satu Mare

49 Dispoziția Președintelui CJSM nr.49/12.03.2020  

Dispoziția privind delegarea și continuitatea activității la nivelul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Satu Mare

  Instituției prefectului și tuturor compartimentelor funcționale din cadrul CJSM
50 Dispoziția Președintelui CJSM nr.50/12.03.2020 Dispoziția Privind stabilirea prejudiciului aferent abaterii de la legalitate constatată la punctul 8 din Decizia nr.55/2015 a Camerei de Conturi Satu Mare    

Instituției prefectului, Președintelui Consiliului Județean Satu Mare,Directorului de Cabinet,Direcției Economice,Direcției Juridice din cadrul CJSM

51 Dispoziția Președintelui CJSM nr.51/16.03.2020  

Dispoziția privind numirea echipei de implementare a proiectului ”MOBI-Modern Border Infrastructure-Successful Carpathian Region”

  Instituției prefectului și membrilor echipei de implementare a proiectului
52 Dispoziția Președintelui CJSM nr.52/16.03.2020  

Dispoziția privind numirea comisiei de evaluare a propunerilor de programe/proiecte,respectiv a comisiei de soluționare a contestațiilor,în vederea atribuirii de contracte de finanțare nerambursabilă din bugetul propriu al Județului Satu Mare,pe anul 2020,în domeniul asistență socială

  Instituției prefectului, Direcției Achiziții Publice din cadrul CJSM,DGASPC Satu Mare și persoanelor nominalizate la art.1 și art.3
53 Dispoziția Președintelui CJSM nr. 53/16.03.2020  

Dispoziția privind numirea comisiei de evaluare în vederea atribuirii contractului de achiziție publică având ca obiect: „Servicii de înregistrare a circulației rutiere pe drumurile județene din județul Satu Mare”

  Instituției prefectului, Direcției Achiziții Publice,Direcției Tehnice din cadrul CJSM,DGASPC Satu Mare și persoanelor nominalizate la art.1 
54 Dispoziția Președintelui CJSM nr. 54/16.03.2020 Dispoziția privind contrasemnarea actelor care sunt de competența Secretarului general al județului de către domnul Mîndruț Marius Vasile-director executiv la Direcția Juridică     

Instituției prefectului, Direcției Juridice,Serviciului Resurse Umane, Salarizare din cadrul CJSM și domnului Mîndruț Marius Vasile

55 Dispoziția Președintelui CJSM nr. 55/18.03.2020  

Dispoziția privind convocarea Consiliului Județean Satu Mare,de îndată,în ședință extraordinară,în data de 19.03.2020 ora 12.00

  Instituția prefectului și Secretarului General al Județului
56 Dispoziția Președintelui CJSM nr. 56/18.03.2020  

Dispoziția privind suspendarea procedurilor de atribuire a contractelor de finanțare nerambursabilă inițiate de Consiliul Județean Satu Mare în calitate de autoritate finanțatoare,potrivit prevederilor Legii 350/2005, pe anul 2020, în domeniile cultură și sport

  Instituția prefectului,Serviciului de Coordonare și cooperare instituționale și Cabinetului Președinte din cadrul CJSM
57 Dispoziția Președintelui CJSM nr. 57/23.03.2020  

Dispoziția privind introducerea muncii în regim de telemuncă pentru angajații din cadrul aparatului de specialitate al Consililui Județean Satu Mare

  Instituția prefectului și tuturor structurilor  din cadrul aparatului de specialitate al CJSM
58 Dispoziția Președintelui CJSM nr.58/24.03.2020  

Dispoziția privind numirea Comisiei de concurs și a Comisiei de soluționare a contestațiilor pentru concursul de recrutare organizat  în vederea ocupării pe durată determinată a unei funcții publice de execuție temporar vacante de consilier,clasa I,gradul profesional superior la Serviciul Managementului Regional al Deșeurilor Urbane și Lucrări Publice al Direcție Tehnice, din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Satu Mare

  Instituției prefectului, Serviciului Resurse Umane, Salarizare din cadrul CJSM și mebrilor comisiei de concurs și a comisiei de soluționare a contestațiilor, precum și secretarului celor două comisii
59 Dispoziția Președintelui CJSM nr.59/25.03.2020  

Dispoziția pentru modoficarea Dispoziției nr.144/2017 privind modificarea Dispoziției Președintelui Consiliului Județean Satu Mare nr.278/2015 privind numirea comisiei de recepție parțială pentru obiectivul „Dezvoltarea turismului de iarnă în zona localității Negrești Oaș,județul Satu Mare-Montarea instalației de transport pe cablu CD 4 Luna Șes și Amenajare pârtie de schi și sistem de înzăpezire al pârtiei-Luna Șes”

 Dispoziția 144/2017, Dispoziția 278/2015 Instituției prefectului,Primăriei Orașului Negrești Oaș, Direcției Tehnice din cadrul CJSM și persoanelor nominalizate la art.1 
 60 Dispoziția Președintelui CJSM nr. 60/30.03.2020  

Dispoziția privind încetarea,prin acordul părților, a raportului de serviciu al doamnei Elek Sorina Adriana de pe funcția publică de execuție de consilier,clasa I,gradul profesional superior,gradația 5, la Serviciul Resurse Umane,Salarizare din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Satu Mare

  Instituției prefectului,Serviciului Resurse Umane, Salarizare din cadrul CJSM 
 61 Dispoziția Președintelui CJSM nr. 61/30.03.2020  

Dispoziția privind numirea, pe durată nedeterminată,cu normă întreagă,a doamnei Elek Sorina Adriana în funcția publică de execuție de consilier,clasa I,gradul profesional superior la Serviciul Resurse Umane,Salarizare din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Satu Mare

  Instituției prefectului,Serviciului Resurse Umane, Salarizare din cadrul CJSM 
62 Dispoziția Președintelui CJSM nr. 62/02.04.2020  

Dispoziția privind încetarea măsurii detașării domnului Ardelean Aurel Adrian și reluarea activității în cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Satu Mare

  Instituției prefectului,Serviciului Resurse Umane, Salarizare din cadrul CJSM 
63 Dispoziția Președintelui CJSM nr. 63/02.04.2020  

Dispoziția privind acordarea unor majorări a salariilor de bază pentru persoanelor nominalizate în echipele de proiecte finanțate din fonduri europene nerambursabile,pe perioada în care își desfășoară activitatea în aceste condiții

  Instituției prefectului,Direcției de Dezvoltare Regională și Serviciului resurse umane, salarizare din cadrul CJSM
64 Dispoziția Președintelui CJSM nr. 64/03.04.2020  

Dispoziția privind numirea unei comisii de recepție a unor echipamente de protecție medicale ( măști FFP2, măști chirurgicale și mănuși de unică folosință)

  Instituției prefectului, Direcției Administrației Publice Locale din cadrul CJSM, persoanelor desemnate la art. 1
65 Dispoziția Președintelui CJSM nr. 65/06.04.2020  

Dispoziția privind admiterea cererii doamnei Nemet Monica, de schimbare pe cale administrativă a numelui de familie al minorei Jonas Matild-Izabel, din Jonas în Nemet

  Instituției prefectului,Compartimentului de Stare Civilă din cadrul Direcției de Evidență a Persoanelor Satu Mare
66 Dispoziția Președintelui CJSM nr. 66/06.04.2020  

Dispoziția privind admiterea cererii doamnei Boloha Otilia, de schimbare pe cale administrativă a numelui de familie din Boloha în Hadranyi

  Instituției prefectului,Compartimentului de Stare Civilă din cadrul Direcției de Evidență a Persoanelor Satu Mare
67 Dispoziția Președintelui CJSM nr. 67/06.04.2020  

Dispoziția privind admiterea cererii doamnei Ardelean Teodora-Floriana, de schimbare pe cale administrativă a numelui de familie din Ardelean în Roman și a prenumelui din Teodora-Floriana în Dora

  Instituției prefectului,Compartimentului de Stare Civilă din cadrul Direcției de Evidență a Persoanelor Satu Mare
68 Dispoziția Președintelui CJSM nr. 68/06.04.2020  

Dispoziția privind admiterea cererii domnului Bura Gheorghe în calitate de împuternicit al domnului Bura Florin, de schimbare pe cale administrativă a prenumelui din Florin în Davide

  Instituției prefectului,Compartimentului de Stare Civilă din cadrul Direcției de Evidență a Persoanelor Satu Mare
69 Dispoziția Președintelui CJSM nr. 69/08.04.2020  

Dispoziția privind numirea comisiei de evaluare în vederea atribuirii contractului de achiziție publică având ca obiect: Lucrări la obiectivul de investiție Reabilitare clădire dispensar de Pneumoftiziologie (TBC) str. Ialomiței, nr.1, Satu Mare

  Instituției prefectului, Direcției Achiziții Publice,Direcției Tehnice din cadrul CJSM și persoanelor nominalizate la art.1 
70 Dispoziția Președintelui CJSM nr. 70/09.04.2020  

Dispoziția privind promovarea temporară a doamnei Grecu Margareta Ileana îm funcția publică de conducere vacantă de Șef Serviviu Juridic și Contecios al Direcției Juridice din cadrul Consiliului Județean Satu Mare

  Instituției prefectului,Serviciului Resurse Umane, Salarizare din cadrul CJSM 
71 Dispoziția Președintelui CJSM nr. 71/14.04.2020  

Dispoziția privind numirea comisiei de evaluare în vederea încheierii acordului-cadru având ca obiect servicii de pază la obiectivele Centul Militar Județean Satu Mare și Sediul II al Inpectoratului pentru Situații de Urgență ” Someș” al Județului Sat Mare

  Instituției prefectului, Direcției Achiziții Publice,Direcției Administrației Publice Locale din cadrul CJSM și persoanelor nominalizate la art.1 
72 Dispoziția Președintelui CJSM nr. 72/24.04.2020  

Dispoziția privind convocarea Consiliului Județean Satu Mare, în ședință ordinară, desfășurată prin mijloace electronice de comunicare la distanță, în data de 30.04.2020, ora 10.00

  Instituția prefectului și Secretarului General al Județului
73 Dispoziția Președintelui CJSM nr. 73/24.04.2020 Dispoziția privind numirea comisiei de valorificare și casare a activelor fixe și bunurilor de natura obiectelor de inventar din patrimoniul județului Satu Mare, pentru anul 2019    

Instituției prefectului, Direcției Economice,Direcției Administrației Publice Locale, Serviciului de Coordonare și cooperare instituționale ,Compartimentul Informatică  din cadrul CJSM  și persoanelor nominalizate la art.1 

74 Dispoziția Președintelui CJSM nr. 74/27.04.2020  

Dispoziția privind modificarea și completarea Dispoziției Președintelui Consiliului Județean Satu Mare nr. 53/2012 privind desemnarea persoanelor îndreptățite să efectueze controlul financiar preventiv propriu al Consiliului Județean Satu Mare, cu modificările și completările ulterioare

Dispoziția 53/2012 Instituției prefectului,Direcției Economice, Serviciului Resurse Umane, Salarizare  din cadrul CJSM  și persoanelor nominalizate la art.1 
75 Dispoziția Președintelui CJSM nr. 75/27.04.2020  

Dispoziția privind numirea comisiei de evaluare în vederea atribuirii contractului de achiziție publică având ca obiect ”Furnizarea de mașină de bătut zăpada pentru pârtia de schi Luna Șes,Negrești Oaș”

  Instituției prefectului,Direcției Achiziții Publice,Direcției Tehnice din cadrul CJSM și persoanelor nominalizate la art.1 
76 Dispoziția Președintelui CJSM nr. 76/29.04.2020  

Dispoziția privind desemnarea persoanelor responsabile cu avizarea pentru conformitate a Rapoartelor lunare/finale,validarea cheltuielilor respectiv a comisiei de validare a rapoartelor finale ale beneficiarilor proiectelor finanțate din bugetul propriu al Județului Satu Mare,pe anul 2020 în domeniul asistență socială

  Instituției prefectului, Direcției Achiziții Publice  din cadrul CJSM,DGASPC Satu Mare, persoanelor nominalizate la art.1 ,art.2 și art.3
77 Dispoziția Președintelui CJSM nr. 77/29.04.2020 Dispoziția privind numirea comisiei de recepție pentru Servicii de Elaborare Expertiză tehnică+DALI pentru obiectivul de investiție ”Modernizare DJ 197 Tur-Intersecție DJ 109L”   Instituției prefectului, Direcției Tehnice  din cadrul CJSM și persoanelor nominalizate la art.1
78 Dispoziția Președintelui CJSM nr. 78/29.04.2020  

Dispoziția privind numirea comisiei de recepție finală pentru lucrarea : Reparații la podețe transversale situate pe DJ 195 Viile Satu Mare-Tătărești km 0+750 și km 1+755

  Instituției prefectului, Direcției Tehnice  din cadrul CJSM și persoanelor nominalizate la art.1
79 Dispoziția Președintelui CJSM nr. 79/29.04.2020  

Dispoziția privind numirea comisiei de recepție finală pentru Lucrări de reparații la podețe de pe drumul județean DJ 196 Supuru de Jos-Corund-Bogdand-Nadișu Hododului-Hodod-lim. Jud. Sălaj, km 2+520, km 16+350, km 16+550, km 24+350, km 24+500

  Instituției prefectului, Direcției Tehnice  din cadrul CJSM și persoanelor nominalizate la art.1
80 Dispoziția Președintelui CJSM nr. 80/30.04.2020  

Dispoziția privid numirea, pe durată nedeterminată, cu normă întreagă, a doamnei Dan Mariana în funcția publică de execuție de consilier juridic, clasa I, gradul profesional superior,la Serviciul Juridic și Contencios al Direcției Juridice din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Satu Mare

  Instituției prefectului,  Serviciului Resurse Umane, Salarizare  din cadrul CJSM  
81 Dispoziția Președintelui CJSM nr. 81/30.04.2020  

Dispoziția privind menținerea în funcția publică de conducere de Director executiv al Direcției Economice din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Satu Mare, a doamnei Hadady Ėva Katalin

  Instituției prefectului,  Serviciului Resurse Umane, Salarizare  din cadrul CJSM  
82 Dispoziția Președintelui CJSM nr. 82/30.04.2020  

Dispoziția privind numirea comisiei de evaluare în vederea încheierii acordului-cadru având ca obiect:Furnizare de carburanți-motorină și benzină, pe bază de carduri valorice, pentru Consiliul Județean Satu Mare,  Centrul Militar Județean Satu Mare și Inspectoratul pentru Situații de Urgență ”Someș” al Județului Satu Mare, pe o perioadă de 36 de luni

  Instituției prefectului, Direcția Achiziții Publice, Direcției Administrației Publice Locale   din cadrul CJSM și persoanelor nominalizate la art.1
83 Dispoziția Președintelui CJSM nr. 83/05.05.2020  

Dispoziția privind numirea comisiei de recepție pentru serviciile de Elaborare Expertiză tehnică+DALI+Documentații pentru obținerea avizelor+Proiect pentru autorizarea/desființarea executării lucrărilor pentru obiectivul de investiție : ” Pod pe DJ 109M în localtatea Tarna Mare, km 21+317”

  Instituției prefectului, Direcției Tehnice  din cadrul CJSM și persoanelor nominalizate la art.1
84 Dispoziția Președintelui CJSM nr. 84/05.05.2020  

Dispoziția privind numirea comisiei de recepție pentru serviciile de Elaborare Expertiză tehnică+DALI+Documentații pentru obținerea avizelor+Proiect pentru autorizarea/desființarea executării lucrărilor pentru obiectivul de investiție : ” Pod pe DJ197,km 4+500”

  Instituției prefectului, Direcției Tehnice  din cadrul CJSM și persoanelor nominalizate la art.1
85 Dispoziția Președintelui CJSM nr. 85/05.05.2020  

Dispoziția privind numirea comisiei de recepție pentru Servicii de expertiză tehnică a lucrărilor executate la obiectivul de investiție :” Modernizarea drumului județean DJ 108C Carei(DJ 108M)-Căpleni( biserica și Mănăstirea Franciscană Sfântul Anton de Padova) km 0+000-1+700 și km 2+400- km 3+500”

  Instituției prefectului, Direcției Tehnice  din cadrul CJSM și persoanelor nominalizate la art.1
86 Dispoziția Președintelui CJSM nr. 86/05.05.2020  

Dispoziția privind numirea comisiei de evaluare în vederea atribuirii contractului de achiziție publică având ca obiect: Rețea automatizată de generatoare terestre în scopul combaterii căderilor de grindină,inclusiv proiectare, în cadrul proiectului ” Mitigating the negative effects of hail in Satu Mare county”, cod ROHU-102,Acronim Silver

  Instituției prefectului,Direcției de Dezvoltare Regională,Direcția Achiziții Publice  din cadrul CJSM și persoanelor nominalizate la art.1
87 Dispoziția Președintelui CJSM nr. 87/06.05.2020  

Dispoziția privind acordarea unor majorări a salariilor de bază pentru persoanelor nominalizate în echipele de proiecte finanțate din fonduri europene nerambursabile,pe perioada în care își desfășoară activitatea în aceste condiții

  Instituției prefectului,Direcției de Dezvoltare Regională și Serviciului resurse umane, salarizare din cadrul CJSM
88 Dispoziția Președintelui CJSM nr. 88/08.05.2020  

Dispoziția privind anularea procedurii de achiziție publică având ca obiect Rețea automatizată de generatoare terestre în scopul combaterii căderilor de grindină, inclusiv proiectare, în cadrul proiectului ”Mitigating the negative effects of hail in Satu Mare county”, cod ROHU -102, acronim Silver

  Instituției prefectului,Direcției de Dezvoltare Regională și Direcției Achiziții Publice din cadrul CJSM
89 Dispoziția Președintelui CJSM nr. 89/14.05.2020  

Dispoziția pentru modificarea Dispoziției nr.23/2020 privind numirea echipei de implementare a proiectului  ”AVC – Added Value for Cooperation in Stroke Situations”

Dispoziția 23/2020 Instituției prefectului și persoanelor nominalizate la art.1
90 Dispoziția Președintelui CJSM nr. 90/18.05.2020  

Dispoziția privind încetarea suspendării și numirea, pe durată nedeterminată, cu normă întreagă, a doamnei Silaghi Oana Alexandra în funcția publică de execuție de consilier, clasa I, gradul profesional principal, la Serviciul Buget-Direcția Economică din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Satu Mare

  Instituției prefectului și Serviciului resurse umane, salarizare din cadrul CJSM
91 Dispoziția Președintelui CJSM nr.91/19.05.2020  

Dispoziția privind numirea comisiei de evaluare în vederea atribuirii contractului de achiziție publică având ca obiect: Proiectare ( PT+DE+CS+POE+Asistență tehnică din partea proiectantului) pentru obiectivul de investiție: ”Modernizarea drumului județean DJ 194 Moftinu Mic-Moftinu Mare, pe lungimea de 3,8 km”

  Instituției prefectului, Direcției Achiziții Publice,Direcției Tehnice din cadrul CJSM și persoanelor nominalizate la art.1 
92 Dispoziția Președintelui CJSM nr.92/20.05.2020  

Dispoziția privind numirea comisiei de evaluare în vederea atribuirii contractului de achiziție publică având ca obiect: Proiectare ( PT+DE+CS+POE+Asistență tehnică din partea proiectantului) pentru obiectivul de investiție: ”Modernizarea drumului județean DJ 109P tronson Tășnad- intersecția cu DJ 191A, pe lungimea de 2 km”

  Instituției prefectului, Direcției Achiziții Publice,Direcției Tehnice din cadrul CJSM și persoanelor nominalizate la art.1 
93 Dispoziția Președintelui CJSM nr. 93/22.05.2020  

Dispoziția privind convocarea Consiliului Județean Satu Mare, în ședință ordinară, desfășurată prin mijloace electronice de comunicare la distanță, în data de 29.05.2020, ora 12.00

  Instituției prefectului și Secretarului General al Județului
94 Dispoziția Președintelui CJSM nr. 94/26.05.2020  

Dispoziția privind încetarea suspendării și numirea, pe durată nedeterminată, cu normă întreagă, a domnului Drăgan Mircea Petru în funcția publică de execuție de consilier,clasa I,gradul profesional superior la Compartimentul G.I.S al Direcției Arhitect Șef din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Satu Mare

  Instituției prefectului și Serviciului resurse umane, salarizare din cadrul CJSM
95 Dispoziția Președintelui CJSM nr. 95/03.06.2020  

Dispoziția pentru modificarea Dispoziției nr.93/2019 privind numirea echipei de implementare pentru proiectul ” Modernizare,extindere și dotare Unitate de Primiri Urgențe din cadrul Spitalului Județean de Urgență Satu Mare” 

Dispoziția 93/2019 Instituției prefectului ,Direcției de Dezvoltare Regională,Direcției Economice,Direcției Tehnice  din cadrul CJSM, Spitalului  Județean de Urgență Satu Mare și persoanelor nominalizate la art.1 
96 Dispoziția Președintelui CJSM nr. 96/04.06.2020  

Dispoziția privind contrasemnarea actelor care sunt de competența Secretarului general al județului de către doamna Grecu Margareta Ileana-Șef Serviciu- Serviciul juridic și contencios  din cadrul Direcției juridice

  Instituției prefectului, Direcției Juridice, Serviciului resurse umane, salarizare din cadrul CJSM și doamnei Grecu Margareta Ileana
97 Dispoziția Președintelui CJSM nr. 97/09.06.2020  

Dispoziția privind acordarea unor majorări a salariilor de bază pentru persoanelor nominalizate în echipele de proiecte finanțate din fonduri europene nerambursabile,pe perioada în care își desfășoară activitatea în aceste condiții

  Instituției prefectului, Direcției de Dezvoltare Regională și Serviciului resurse umane, salarizare din cadrul CJSM
98 Dispoziția Președintelui CJSM nr. 98/12.06.2020 Dispoziția privind constituirea Comisiei speciale de inventariere a bunurilor ce alcătuiesc domeniul public și domeniul privat al Județului Satu Mare    

Instituției prefectului, Direcției Juridice-Compartimentul Patrimoniu din cadrul CJSM și persoanelor nominalizate la art.1 

99 Dispoziția Președintelui CJSM nr. 99/15.06.2020  

Dispoziția privind mutarea temporară a domnului Drăgan Mircea Petru de pe funcția publică de execuție de consilier, clasa I, gradul profesional superior, gradația 5, la Compartimentul G.I.S. al Direcției Arhitect Șef pe postul temporar vacant de consilier, clasa I, gradul profesional superior la Serviviul Managementului Regional al Deșeurilor Urbane și Lucrări Publice al Direcției Tehnice, pe o perioadă de 3 luni

  Instituției prefectului, Serviciului resurse umane, salarizare din cadrul CJSM 
100 Dispoziția Președintelui CJSM nr. 100/15.06.2020  

Dispoziția privind convocarea Consiliului Județean Satu Mare,în ședință extraordinară,în data de 18.06.2020, ora14.00

  Instituției prefectului și Secretarului General al Județului
101 Dispoziția Președintelui CJSM nr. 101/16.06.2020  

Dispoziția privind desemnarea domnului vicepreședinte Rus Ioan pentru a exercita temporar atribuțiile președintelui Consiliului Județean Satu Mare

  Instituției prefectului, Serviciului resurse umane, salarizare din cadrul CJSM și domnului Rus Ioan
102 Dispoziția Președintelui CJSM nr. 102/18.06.2020  

Dispoziția privind organizarea și desfășurarea evaluării managementului la instituția de cultură Muzeul Județean Satu Mare pentru anul 2019,aprobarea Regulamentului de organizare și desfășurare a evaluării managementului, aprobarea componenței Comisiei de evaluare anuală, a secretariatului Comisiei de evaluare anuală,precum și a Comisiei de soluționare a contestațiilor

  Instituției prefectului, Serviciului resurse umane, salarizare din cadrul CJSM și persoanelor nominalizate la art.4,art.5 și art.6
103 Dispoziția Președintelui CJSM nr. 103/18.06.2020  

Dispoziția privind organizarea și desfășurarea evaluării managementului la instituția de cultură Școala de Arte Satu Mare pentru anul 2019,aprobarea componenței Comisiei de evaluare anuală, a secretariatului Comisiei de evaluare anuală,precum și a Comisiei de soluționare a contestațiilor

  Instituției prefectului, Serviciului resurse umane, salarizare din cadrul CJSM și persoanelor nominalizate la art.3,art.4 și art.5
104 Dispoziția Președintelui CJSM nr. 104/19.06.2020  

Dispoziția privind numirea comisiei de recepție la terminarea lucrărilor pentru execuția obiectivului de investiție:
 ”Modernizarea drumului județean DJ 195 Ardud-Viile Satu Mare-Tătărăști-Necopoi-Cărășeu,tronson II Viile Satu Mare-Tătărăști,km 5+750- km 9+935,județul Satu Mare”-Lot 6

  Instituției prefectului, Direcției Tehnice din cadrul CJSM și persoanelor nominalizate la art.1
105 Dispoziția Președintelui CJSM nr. 105/19.06.2020  

Dispoziția privind numirea comisiei de recepție a serviciilor de elaborare a Documentației de avizare a lucrărilor de intervenții ( D.A.L.I.)aferente obiectivului de investiții ” Consolidare alunecare de teren în zona Luna Șeș,județul Satu Mare”

  Instituției prefectului, Direcției Tehnice din cadrul CJSM, Primăriei Orașului Negrești Oaș și persoanelor nominalizate la art.1
106 Dispoziția Președintelui CJSM nr. 106/19.06.2020  

Dispoziția pentru modificarea Anexei nr.3 la Dispoziția nr.209/15.02.2018 privind numirea unor comisii de lucru în vederea stabilirii întinderii prejudiciilor aferente abaterilor de la legalitate ce fac obiectul măsurilor dispuse la punctele II.5,II.6,II.7 din Decizia nr.37/2017 A Camerei de Conturi Satu Mare

Dispoziția nr.209/2019 Instituției prefectului, Compartimentului de Audit Intern, Direcției Economice, Serviciului resurse umane, salarizare din cadrul CJSM și persoanelor nominalizate în anexă
107 Dispoziția Președintelui CJSM nr. 107/23.06.2020  

Dispoziția privind convocarea Consiliului Județean Satu Mare, în ședință ordinară,desfășurată prin mijloace electronice de comunicare la distanță, în data de 29.06.2020, ora 14.00

  Instituției prefectului și Secretarului General al Județului
108 Dispoziția Președintelui CJSM nr. 108/24.06.2020  

Dispoziția privind încetarea suspendării și reluarea activității de către doamna Filip Mihaela în funcția publică de execuție de consilier, clasa I, gradul profesional superior, la Serviciul Managementul Proiectelor al Direcției de Dezvoltare Regională din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Satu Mare

  Instituției prefectului și Serviciului resurse umane, salarizare din cadrul CJSM
109 Dispoziția Președintelui CJSM nr. 109/24.06.2020  

Dispoziția privind numirea comisiei de recepție finală a lucrărilor pentru obiectivul
”Reabilitarea și modernizarea Centrului Școlar pentru Educație Incluzivă Satu Mare, str. Botizului, nr.65/A (clădirea fostei Școli generale nr.13)”, mun. Satu Mare, jud. Satu Mare

  Instituției prefectului, Direcției Tehnice din cadrul CJSM,Centrului Școlar pentru Educație Incluzivă Satu Mare și persoanelor nominalizate la art.1
110 Dispoziția Președintelui CJSM nr. 110/29.06.2020  

Dispoziția privind numirea unei comisii în vederea soluționării, în principiu, a cererii Executantului înregistrată la Registratura CJSM cu nr. 12.247/24.06.2020,în legătură cu Contractul de lucrări nr.390/26.10.2018 încheiat ca urmare a finalizării procedurii de achiziție publică având ca obiect Proiectarea și execuția lucrărilor pentru obiectivul de investiție ” Modernizarea drumurilor județene DJ 108R din DN 19A Beltiug-Beltiug Bai-Dobra-Hurezu Mare-DJ 109P-J 196 Corund-Bogdand-Hodod-limita de județ Sălaj”

  Instituției prefectului, Direcției de Dezvoltare Regională, Direcției de Achiziții Publice, Direcției Tehnice din cadrul CJSM și persoanelor nominalizate la art.1
111 Dispoziția Președintelui CJSM nr. 111/29.06.2020  

Dispoziția privind numirea comisiei de evaluare în vedrea atribuirii contractului de achiziție publică de servicii având ca obiect ” Proiectare ( P.T.+D.E.+C.S.+P.O.E.+D.T.A.C.+Asistență tehnică din partea proiectantului) la obiectul de investiție: Pod pe DJ 193E km 15+072 peste Valea Bârsăului în localitatea Bâsăul de Jos”

  Instituției prefectului, Direcției de Achiziții Publice, Direcției Tehnice din cadrul CJSM și persoanelor nominalizate la art.1
112 Dispoziția Președintelui CJSM nr. 112/29.06.2020  

Dispoziția privind numirea unei comisii în vederea soluționării, în principiu, a cererii Antreprenorului înregistrată la Registratura CJSM cu nr. 11.386/12.06.2020,în legătură cu Acordul Contractual nr.408/13.11.2018 încheiat ca urmare a finalizării procedurii de achiziție publică având ca obiect Proiectare (PT+DE+CS+POE+Asistență tehnică din partea proiectantului) și execuție a obiectivului de investiție:” Modernizarea drumului județean DJ 109P lim jud .Sălaj-Cehal-km 27+560-km 33+960”-Lot 3

  Instituției prefectului, Direcției de Achiziții Publice, Direcției Tehnice din cadrul CJSM și persoanelor nominalizate la art.1
113 Dispoziția Președintelui CJSM nr. 113/29.06.2020  

Dispoziția privind numirea unei comisii în vederea soluționării, în principiu, a cererii Antreprenorului înregistrată la Registratura CJSM cu nr. 11.777/17.06.2020,în legătură cu Acordul Contractual nr.157/07.05.2019  încheiat ca urmare a finalizării procedurii de achiziție publică având ca obiect Proiectare (PT+DE+CS+POE+Asistență tehnică din partea proiectantului) și execuție a obiectivului de investiție:” Modernizarea drumului județean DJ 195 Ardud-Viile Satu Mare-Tătărăști-Necopoi-Cărășeu, tronson I Ardud-Viile Satu Mare km 0+000-7+645 și tronson III Necopoi -Cărășeu km 17+460-23+810, județul Satu Mare”-Lot 1

  Instituției prefectului, Direcției de Achiziții Publice, Direcției Tehnice din cadrul CJSM și persoanelor nominalizate la art.1
114 Dispoziția Președintelui CJSM nr. 114/01.07.2020  

Dispoziția privind promovarea temporară a doamnei Grecu Margareta Ileana în funcția publică de conducere vacantă de Șef Serviviu Juridic și Contecios al Direcției Juridice din cadrul Consiliului Județean Satu Mare

  Instituției prefectului și Serviciului resurse umane, salarizare din cadrul CJSM
115 Dispoziția Președintelui CJSM nr. 115/01.07.2020 Dispoziția privind aprobarea rezultatului final al evaluării pe anul 2019 a managementului aplicat la instituția de cultură Școala de Arte Satu Mare    

Instituției prefectului, Serviciului resurse umane, salarizare din cadrul CJSM, Școalii de Arte Satu Mare și dlui Deac Mircea Grigore

116 Dispoziția Președintelui CJSM nr. 116/01.07.2020  

Dispoziția privind desemnarea unei persoane cu atribuții în implementarea prevederilor Legii 571/2004 privind protecția personalului din autoritățile publice,instituțiile publice și din alte unități care semnalează încălcări ale legii în cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Satu Mare

  Instituției prefectului, doamnelor Chedea Antónia Tünde, Bódó Nicoleta Lucia și tuturor direcțiilor, serviciilor și compartimentelor din cadrul CJSM 
117 Dispoziția Președintelui CJSM nr. 117/01.07.2020  

Dispoziția privind admiterea cererii doamnei Hoban Maria-Carmen de schimbare pe cale administrativă a prenumelui minorului Hoban Mihai, din Mihai în Raphael-Ioan

  Instituției prefectului, Direcției Generale de Evidență a Persoanelor Satu Mare
118 Dispoziția Președintelui CJSM nr. 118/03.07.2020 D

ispoziția privind acordarea unor majorări a salariilor de bază pentru persoanelor nominalizate în echipele de proiecte finanțate din fonduri europene nerambursabile,pe perioada în care își desfășoară activitatea în aceste condiții

  Instituției prefectului,Direcției de Dezvoltare Regională și Serviciului resurse umane, salarizare din cadrul CJSM
119 Dispoziția Președintelui CJSM nr. 119/03.07.2020 Dispoziția privind aprobarea rezultatului final al evaluării pe anul 2019 a managementului aplicat la instituția de cultură Muzeul Județean Satu Mare    

Instituției prefectului, Serviciului resurse umane, salarizare din cadrul CJSM, Muzeului Județean Satu Mare și domnului Marta Liviu

120 Dispoziția Președintelui CJSM nr. 120/03.07.2020  

Dispoziția privind numirea comisiei de recepție a serviciilor de elaborare a Studiului de impact asupra sănătății publice pentru obiectivul de investiție ” Locuințe de serviciu pentru Spitalul Orășenesc Negrești Oaș, județul Satu Mare”

  Instituției prefectului, Direcției Tehnice din cadrul CJSM și persoanelor nominalizate la art.1
121 Dispoziția Președintelui CJSM nr. 121/07.07.2020  

Dispoziția pentru numirea persoanelor împuternicite pentru a efectua controlul,constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor pentru transportul public județean  de persoane în  județul  Satu Mare

  Instituției prefectului, Direcției Tehnice din cadrul CJSM și persoanelor nominalizate la art.1
122 Dispoziția Președintelui CJSM nr. 122/09.07.2020  

Dispoziția privind contrasemnarea actelor care sunt de competența Secretarului general al județului de către domnul Mîndruț Marius Vasile-director executiv la Direcția Juridică 

  Instituției prefectului, Direcției Juridice,Serviciului Resurse Umane, Salarizare din cadrul CJSM și domnului Mîndruț Marius Vasile
123 Dispoziția Președintelui CJSM nr. 123/10.07.2020  

Dispoziția privind numirea comisiei de recepție intermediară, pe situații de lucrări, la obiectivul de investiție : Reabilitare clădire dispensar de Pneumoftiziologie (TBC) str. Ialomiței, nr.1, Satu Mare

  Instituției prefectului, Spitalului de Pneumoftiziologie, Direcției Tehnice din cadrul CJSM și persoanelor nominalizate la art.1
124 Dispoziția Președintelui CJSM nr. 124/10.07.2020 Dispoziția privind admiterea cererii doamnei Nagy Giulia-Alexia, de schimbare pe cale administrativă a prenumelui din Giulia-Alexia în Maddox    

Instituției prefectului, Compartimentului de Stare Civilă din cadrul Direcției de Evidență a Persoanelor Satu Mare

125 Dispoziția Președintelui CJSM nr. 125/10.07.2020  

Dispoziția privind numirea comisiei de evaluare în vederea atribuirii contractului de achiziție publică având ca obiect: Rețea automatizată de generatoare terestre în scopul combaterii căderilor de grindină,inclusiv proiectare, în cadrul proiectului ” Mitigating the negative effects of hail in Satu Mare county”, cod ROHU-102, acronim Silver

  Instituției prefectului,Direcției de Dezvoltare Regională,Direcției Achiziții Publice  din cadrul CJSM și persoanelor nominalizate la art.1
126 Dispoziția Președintelui CJSM nr. 126/14.07.2020  

Dispoziția privind anularea procedurii de achiziție publică având ca obiect Rețea automatizată de generatoare terestre în scopul combaterii căderilor de grindină,inclusiv proiectare, în cadrul proiectului ”Mitigating the negative effects of hail in Satu Mare county”, cod ROHU -102, acronim Silver

  Instituției prefectului,Direcției de Dezvoltare Regională,Direcției Achiziții Publice  din cadrul CJSM
127 Dispoziția Președintelui CJSM nr. 127/17.07.2020  

Dispoziția privind convocarea Consiliului Județean Satu Mare,în ședință extraordinară,în data de 21.07.2020, ora 12.

  Instituției prefectului și Secretarului General al Județului
128 Dispoziția Președintelui CJSM nr. 128/20.07.2020  

Dispoziția privind numirea Comisiei de examen și a Comisiei de soluționare a contestațiilor constituite în vederea organizării și desfășurării examenului de promovare în grad profesional imediat superior celui deținut a personalului contractual de execuție din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Satu Mare

  Instituției prefectului,Serviciului resurse umane, salarizare din cadrul CJSM și persoanelor nominalizate la art.1 și art.2
129 Dispoziția Președintelui CJSM nr. 129/21.07.2020  

Dispoziția privind admiterea cererii doamnei Dumbrăvescu Raluca, de schimbare pe cale administrativă a numelui de familie din Dumbrăvescu în Rus

  Instituției prefectului, Compartimentului de Stare Civilă din cadrul Direcției de Evidență a Persoanelor Satu Mare
130 Dispoziția Președintelui CJSM nr. 130/21.07.2020  

Dispoziția privind organizarea și desfășurarea evaluării managementului la instituția de cultură Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Satu Mare pentru anul 2019,aprobarea Regulamentului de organizare și desfășurare a evaluării managementului, aprobarea componenței Comisiei de evaluare anuală, a secretariatului Comisiei de evaluare anuală,precum și a Comisiei de soluționare a contestațiilor

  Instituției prefectului,Serviciului resurse umane, salarizare din cadrul CJSM,Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Satu Mare, și persoanelor nominalizate la art.4 , art.5 și art.6
131 Dispoziția Președintelui CJSM nr. 131/21.07.2020  

Dispoziția privind organizarea și desfășurarea evaluării managementului la instituția de cultură Biblioteca Județeană Satu Mare pentru anul 2019,aprobarea Regulamentului de organizare și desfășurare a evaluării managementului, aprobarea componenței Comisiei de evaluare anuală, a secretariatului Comisiei de evaluare anuală,precum și a Comisiei de soluționare a contestațiilor

  Instituției prefectului,Serviciului resurse umane, salarizare din cadrul CJSM,Bibliotecii Județeane Satu Mare, și persoanelor nominalizate la art.4 , art.5 și art.6
132 Dispoziția Președintelui CJSM nr. 132/22.07.2020  

Dispoziția privind desemnarea domnului vicepreședinte Rus Ioan pentru a exercita temporar atribuțiile președintelui Consiliului Județean Satu Mare

  Instituției prefectului,Serviciului resurse umane, salarizare din cadrul CJSM și domnului Rus ioan
133 Dispoziția Președintelui CJSM nr. 133/24.07.2020  

Dispoziția privind convocarea Consiliului Județean Satu Mare,în ședință ordinară,în data de 31.07.2020, ora 12.00

  Instituției prefectului și Secretarului General al Județului
133 Dispoziția Președintelui CJSM nr. 133/24.07.2020  

Dispoziția privind convocarea Consiliului Județean Satu Mare,în ședință ordinară,în data de 31.07.2020, ora 12.00

  Instituției prefectului și Secretarului General al Județului
134 Dispoziția Președintelui CJSM nr. 134/28.07.2020 Dispoziția privind numirea persoanei responsabile cu activitatea de prevenire și stingere a incendiilor în cadrul Consiliului Județean Satu Mare Dispoziția 6/2015 și Dispoziția 480/2017  

Instituției prefectului,Direcției Administrației Publice Locală  din cadrul CJSM și persoanelor nominalizate la art.1

135 Dispoziția Președintelui CJSM nr. 135/28.07.2020 Dispoziția privind numirea unui colectiv de intervenție primară în caz de incendiu, până la apariția echipajelor de specialitate, în cadrul Consiliului județean Satu Mare    

Instituției prefectului,Direcției Administrației Publice Locală, Direcției Juridice, Direcției Arhitect Șef, Direcției de Dezvoltare Regionlă,Direcției Achiziții Publice, Direcției Tehnice din cadrul CJSM și persoanelor nominalizate la art.1

136 Dispoziția Președintelui CJSM nr. 136/28.07.2020  

Dispoziția privind menținerea doamnei Koós Rita, în funcția publică de execuție de referent de specialitate la Compartimentul Contabilitate al Direcției Economice din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Satu Mare

  Instituției prefectului,Serviciului resurse umane, salarizare din cadrul CJSM
137 Dispoziția Președintelui CJSM nr. 137/29.07.2020  

Dispoziția privind numirea comisiei de recepție a serviciilor de elaborare analiză de risc la securitatea fizică pentru paza depozitului de deșeuri urbane cu activitate sistată din municipiul Satu Mare,str. Odoreului nr.124-126

  Instituției prefectului, Direcției Tehnice  din cadrul CJSM și persoanelor nominalizate la art.1
138 Dispoziția Președintelui CJSM nr. 138/30.07.2020  

Dispoziția privind numirea unei comisii de recepție a unor kituri de extracție automată compatibile cu extractor automat AUTOPURE 96 și consumabile aferente

  Instituției prefectului,Direcției Administrației Publice Locală,persoanelor nominalizate la art.1
139 Dispoziția Președintelui CJSM nr. 139/30.07.2020  

Dispoziția privind numirea unei comisii în vederea soluționării, în principiu, a cererii Executantului înregistrată la Registratura Consiliului Județean Satu Mare cu nr.14356/23.07.2020, în legătură cu Contractul de lucrări nr.20/22.02.2017 încheiat ca urmare a finalizării procedurii de achiziție publică având ca „Modernizare DJ 193A Satu Mare (DJ 193)-Amați-Rușeni-Tatarești-Necopoi-Homorodu de Jos-Homorodu de Mijloc-Homorodu de Sus-Solduba-Hodișa-Socond-Rătești(DN 19 A), km 0+000 (0+900)-km 49+124 (49+099)”

  Instituției prefectului, Direcției Tehnice,Direcției Achiziții Publice  din cadrul CJSM și persoanelor nominalizate la art.1
140 Dispoziția Președintelui CJSM nr. 140/03.08.2020  

Dispoziția privind admiterea cererii doamnei Tivadar Raluca-Florentina, de schimbare pe cale administrativă a prenumelui din Raluca-Florentina în Raluca

  Instituției prefectului și Direcției Generală de Evidență a Persoanelor Satu Mare
141 Dispoziția Președintelui CJSM nr. 141/03.08.2020  

Dispoziția privind convocarea Consiliului Județean Satu Mare,în ședința extraordinară, în data de 06.08.2020, ora 10.00

  Instituției prefectului și Secretarului General al Județului 
142 Dispoziția Președintelui CJSM NR. 142/05.08.2020  

Dispoziția privind numirea unei comisii în vederea soluționării, în principiu, a cererii Antreprenorului înregistrată la Registratura Consiliului Județean Satu Mare cu nr. 14.120/21.07.2020,în legătură cu Acordul Contractual nr.155/06.05.2019 încheiat ca urmare a finalizării peocedurii de achiziție publică având ca obiect Proiectare ( PT+DE+CS+POE+ Asistență tehnică din partea proiectantului) și execuție a obiectivului de investiție: ” Modernizare DJ 195B Doba(DN 19)-Boghiș-Dacia-Moftinu Mare-Crișeni-Craidorolț-Țeghea-Mihăieni-Acâș ( DN 19A) km 0+000-km 29+229.87, tronsonul I km 0+000-km 10+432 Doba ( DN 19)-Boghiș-Dacia-Moftinu Mare”-Lot 2

  Instituției prefectului, Direcției Tehnice,Direcției Achiziții Publice  din cadrul CJSM și persoanelor nominalizate la art.1
143 Dispoziția Președintelui CJSM NR. 143/05.08.2020  

Dispoziția privind acordarea unor majorări a salariilor de bază pentru persoanele nominalizate în echipele de proiecte finanțate din fonduri europene nerambursabile,pe perioada în care își desfășoară activitatea în aceste condiții

  Instituției prefectului, Direcției de dezvoltare regională, Serviciului resurse umane, salarizare din cadrul CJSM
144 Dispoziția Președintelui CJSM NR. 144/05.08.2020  

Dispoziția privind exercitarea temporară a funcție contractuale vacante de Șef Serviciu-Serviciul Public Județean Salvamont de către domnul Costin Alexandru, având funcția de salvator montan la Serviciul Public Județean Salvamont din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Satu Mare

  Instituției prefectului, Serviciului resurse umane, salarizare din cadrul CJSM
145 Dispoziția Președintelui CJSM NR. 145/10.08.2020 Dispoziția privind aprobarea rezultatului final al evaluării pe anul 2019, a managementului aplicat la instituția de cultură Biblioteca Județeană Satu Mare    

Instituției prefectului,Serviciului resurse umane, salarizare din cadrul CJSM,Bibliotecii Județeane Satu Mare și doamnei Istrăuan Lacrima Camelia

146 Dispoziția Președintelui CJSM NR. 146/10.08.2020 Dispoziția privind aprobarea rezultatului final al evaluării pe anul 2019, a managementului aplicat la instituția de cultură Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Satu Mare    

Instituției prefectului,Serviciului resurse umane, salarizare din cadrul CJSM,Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Satu Mare și domnului Laszlo Robert Istvan

147 Dispoziția Președintelui CJSM NR. 147/14.08.2020  

Dispoziția privind admiterea cererii doamnului Papp Daniel-Ovidiu, de schimbare pe cale administrativă a prenumelui minorului Papp Arias-Emanuel, din Arias-Emanuel în Aris-Emilian

  Instituției prefectului și Direcției Generală de Evidență a Persoanelor Satu Mare
148 Dispoziția Președintelui CJSM NR. 148/14.08.2020  

Dispoziția privind contrasemnarea actelor care sunt de competența Secretarului general al județului de către domnul Mîndruț Marius Vasile-director executiv la Direcția Juridică 

  Instituției prefectului, Direcției Juridice,Serviciului Resurse Umane, Salarizare din cadrul CJSM și domnului Mîndruț Marius Vasile
149 Dispoziția Președintelui CJSM NR. 149/18.08.2020  

Dispoziția pentru aprobarea Regulamentului privind acordarea voucherelor de vacanță pe suport electronic pentru personalul din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Satu Mare,aferente anului 2020

  Instituției prefectului, Direcțiilor,Serviciilor și Birourilor din cadrul CJSM și Sindicatului ” Proautonomia Satu Mare”
150 Dispoziția Președintelui CJSM NR. 150/19.08.2020  

Dispoziția privind numirea comisiei de recepție pentru Servicii de elaborare a documentațiilor cadastrale pentru înscrierea în cartea funciară a drumurilor județene din județul Satu Mare -Lot 2,având codul CPV 71354300-7- Servicii de cadastru

  Instituției prefectului, Direcției Tehnice  din cadrul CJSM și persoanelor nominalizate la art.1
151 Dispoziția Președintelui CJSM NR. 151/19.08.2020  

Dispoziția privind numirea comisiei de recepție finală a lucrărilor pentru obiectivul Lucrări tehnico-edilitare-împrejmuire și carosabil pentru ” Bloc de locuințe destinat închirierii către tinerii specialiști din domeniul sănătății, cu 16 unități locative și regim de înălțime S+P+3E”,municipiul Satu Mare, Str. T. Vladimirescu nr.7

  Instituției prefectului, Direcției Tehnice  din cadrul CJSM și persoanelor nominalizate la art.1
152 Dispoziția Președintelui CJSM NR. 152/20.08.2020 Dispoziția privind constituirea Comisiei de evaluare și inventariere a bunurilor primite cu titlu gratuit cu prilejul unor acțiuni de protocol în exercitarea mandatului sau a funcției la nivelul Consiliului Județean Satu Mare   Instituției prefectului, Direcției Economice,Direcției Administrației Publice Locale, Direcției Juridice, Serviciului resurse umane, salarizar din cadrul CJSM și persoanelor nominalizate la art.1
153 Dispoziția Președintelui CJSM NR. 153/26.08.2020  

Dispoziția privind convocarea Consiliului Județean Satu Mare, în ședință ordinară,desfășurată prin mijloace electronice de comunicare la distanță, în data de 31.08.2020, ora 12.00

  Instituției prefectului și Secretarului General al Județului
154 Dispoziția Președintelui CJSM NR.154/27.08.2020 Dispoziția privind numirea comsiei de recepție a ” Mașinii de bătut zăpada pentru pârtia de schi Luna Șeș, Negrești Oaș”   Instituției prefectului, Direcției Tehnice,Direcției Administrației Publice Locală  din cadrul CJSM, Orașului Negrești Oaș  și persoanelor nominalizate la art.1
155 Dispoziția Președintelui CJSM NR.155/31.08.2020  

Dispoziția privind numirea comisiei de evaluare în vederea atribuirii contractului de achiziție publică având ca obiect: Rețea automatizată de generatoare terestre în scopul combaterii căderilor de grindină,inclusiv proiectare, în cadrul proiectului ” Mitigating the negative effects of hail in Satu Mare county”,cod ROHU-102,acronim Silver

  Instituției prefectului,Direcției de Dezvoltare Regională,Direcția Achiziții Publice  din cadrul CJSM și persoanelor nominalizate la art.1
156 Dispoziția Președintelui CJSM NR.156/02.09.2020  

Dispoziția prvind numirea comisiei de evaluare în vederea atribuirii contractului având ca obiect:
”Furnizare de carburanți – motorină și benzină, pe bază de carduri valorice, pentru Consiliul Județean Satu Mare,Centrul Militar Județean Satu Mare și Inspectoratul pentru Situații de Urgență ”Someș” al Județului Satu Mare, pentru o perioadă de 12 luni”

  Instituției prefectului,Direcției Achiziții Publice, Direcției Administrației Publice Locală din cadrul CJSM,persoanelor nominalizate la art.1
157 Dispoziția Președintelui CJSM NR.157/04.09.2020  

Dispoziția privind acordarea unor majorări a salariilor de bază pentru persoanele nominalizate în echipele de proiecte finanțate din fonduri europene nerambursabile,pe perioada în care își desfășoară activitatea în aceste condiții

  Instituției prefectului, Direcției de Dezvoltare Regională și Serviciului resurse umane, salarizare din cadrul CJSM
158 Dispoziția Președintelui CJSM NR.158/07.09.2020  

Dispoziția privind convocarea Consiliului Județean Satu Mare, în ședință extraordinară, în data de 09.09.2020, ora 14.00

  Instituției prefectului,Secretarului General al Județului
159 Dispoziția Președintelui CJSM NR.159/10.09.2020  

Dispoziția privind numirea comisia de recpție finală pentru lucrarea: Modernizare drum județean DJ 195 C Pir-lim. Jud.BH(Sălacea),km 42+318-43+268,43+268-44+768

  Instituției prefectului, Direcției Tehnice  din cadrul CJSM și persoanelor nominalizate la art.1
160 Dispoziția Președintelui CJSM NR.160/10.09.2020  

Dispoziția privind numirea pe durată nedeterminată,cu durată normală a timpului de muncă, a doamnei Bartha Helga Elisabeta, în funcția publică vacantă de execuție de consilier juridic, clasa I, grad profesional superior, la Compartimentul Autoritate Tutelară din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Satu Mare, ca urmare a transferului în interesul serviciului

  Instituției prefectului, Serviciului resurse umane, salarizare din cadrul CJSM
161 Dispoziția Președintelui CJSM NR.161/11.09.2020 Dispoziția privind numirea echipei de implementare a proiectului ROHU457”ROcHUs-Care for health in Satu Mare and Szabolcs-Szatmár-Bereg counties”,Aplicația Completă-faza II    

Instituției prefectului, Direcției Economice,Direcției Achiziții Publice, Direcției Dezvoltare Regională  din cadrul CJSM și persoanelor nominalizate la art.1

162 Dispoziția Președintelui CJSM NR.162/15.09.2020  

Dispoziția privind mutarea temporară a domnului Drăgan Mircea Petru de pe funcția publică de execuție de consilier, clasa I, gradul profesional superior, gradația 5, la Compartimentul G.I.S. al Direcției Arhitect Șef pe postul temporar vacant de consilier, clasa I, gradul profesional superior la Serviviul Managementului Regional al Deșeurilor Urbane și Lucrări Publice al Direcției Tehnice, pe o perioadă de 3 luni

  Instituției prefectului, Serviciului resurse umane, salarizare din cadrul CJSM
163 Dispoziția Președintelui CJSM NR.163/15.09.2020  

Dispoziția privind numirea comisiei de evaluare în vederea atribuirii contractului de achiziției publică având ca obiect:
Servicii de pază pentru Imobilul ”Depozit de deșeuri urbane neconform” situat în municipiul Satu Mare,str. Odoreului 124-126

  Instituției prefectului,Direcției Achiziții Publice, Direcției Administrației Publice Locale  din cadrul CJSM și persoanelor nominalizate la art.1
164 Dispoziția Președintelui CJSM NR.164/15.09.2020  

Dispoziția privind numirea comisiei de evaluare în vederea încheierii acordului-cadru de achiziție publică având ca obiect: ” Lucrări de siguranța circulației pe drumurile județene din județul Satu Mare”

  Instituției prefectului, Direcției Tehnice,Direcției Achiziții Publice  din cadrul CJSM și persoanelor nominalizate la art.1
165 Dispoziția Președintelui CJSM NR.165/16.09.2020  

Dispoziția privind convocarea Consiliului Județean Satu Mare, în ședință ordinară,desfășurată prin mijloace electronice de comunicare la distanță, în data de 22.09.2020, ora 14.00

  Instituției prefectului,Secretarului General al Județului
166 Dispoziția Președintelui CJSM NR.166/16.09.2020  

Dispoziția privind aprobarea Regulamentului de organizare și desfășurare a evaluării pentru anul 2019 a activității managerilor unităților sanitare aflate în subordinea Consiliului Județean Satu Mare și a componenței comisiilor de evaluare anuală ți de soluționare a contestațiilor

  Instituției prefectului, Serviciului resurse umane, salarizare din cadrul CJSM membrilor Comisiilor de evaluare anuală și membrilor Comisiilor de soluționare a contestațiilor
167 Dispoziția Președintelui CJSM NR.167/17.09.2020  

Dispoziția privind numirea comisiei de recepție pentru serviciile de Elaborare Expertiză Tehnică+DALI+Documentații pentru obținerea avizelor pentru obiectivul de investiție ”Modernizare DJ 109N Acâș-Unimăt-DN 1F”

  Instituției prefectului, Direcției Tehnice  din cadrul CJSM și persoanelor nominalizate la art.1
168 Dispoziția Președintelui CJSM NR.168/17.09.2020  

Dispoziția privind numirea comisiei de recepție pentru serviciile de Elaborare Expertiză Tehnică+DALI+Documentații pentru obținerea avizelor pentru obiectivul de investiție ”Modernizare DJ 196 Supuru de Jos-Intersecție DJ 108P”

  Instituției prefectului, Direcției Tehnice  din cadrul CJSM și persoanelor nominalizate la art.1
169 Dispoziția Președintelui CJSM NR.169/22.09.2020  

Dispoziția privind admiterea cererii domnului Bauer Mathias, de schimbare pe cale administrativă a numelui de familie din Bauer în Prucher și a prenumlui din Matthias în Bennungio-Mateo

  Instituției prefectului, Compartimentului de Stare Civilă din cadrul Direcției de Evidență a Persoanelor Satu Mare
170 Dispoziția Președintelui CJSM NR.170/22.09.2020  

Dispoziția privind numirea comisiei de recepție a serviciilor de elaborare Expertiză Tehnică a lucrărilor executate la obiectivul de investiții ” Închiderea depozitului de deșeuri neconform din municipiul Satu Mare,județul Satu Mare” din cadrul proiectului ” Managementul regional al deșeurilor și ecologizarea rampelor de deșeuri din județul Satu Mare”

  Instituției prefectului, Direcției Tehnice  din cadrul CJSM și persoanelor nominalizate la art.1
171 Dispoziția Președintelui CJSM NR.171/01.10.2020  

Dispoziția privind numirea comisiei de recepție pentru servicii de expertiză tehnică a lucrărilor executate la obiectivul de investiție :” Modernizare  DJ 108G Supuru De Sus ( DN 19) -Sechereșa-DJ 109N”, km 0+000-4+910(4+750)

  Instituției prefectului, Direcției Tehnice  din cadrul CJSM și persoanelor nominalizate la art.1
172 Dispoziția Președintelui CJSM NR.172/01.10.2020  

Dispoziția privind încetarea măsurii exercitării temporare a funcției publice de conducere vacantă de Șef Serviciu al Serviciului Juridic și Contencios al Direcției Juridice din cadrul Consiliului Județean Satu Mare și reluarea activității de către doamna Grecu Margareta Ileana pe funcția publică de execuție de consilier juridic, clasa I 

  Instituției prefectului, Serviciului resurse umane, salarizare din cadrul CJSM
173 Dispoziția Președintelui CJSM NR.173/01.10.2020  

Dispoziția privind suspendarea, la inițiativa funcționarului public, a raportului de serviciu al doamnei Băbțan Alexandra Mioara din funcția publică de execuție de consilier juridic, clasa I, gradul profesional principal la Serviciul Juridic și Contencios al Direcției Juridice al Direcției Juridice din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Satu Mare

  Instituției prefectului, Serviciului resurse umane, salarizare din cadrul CJSM
174 Dispoziția Președintelui CJSM NR.174/02.10.2020  

Dispoziția privind constituirea comisiei de preluare a imobilului situat în municipiul Satu Mare, str. Iuliu Maniu nr. 2, și a dotărilor aferente acestuia, ce fac obiectul Contractului de vânzare-cumpărare autentificat de notar public Petruca Ecaterina Susana prin Încheierea nr. 2862/11.08.2020

  Instituției prefectului, Direcției Juridice din cadrul CJSM și persoanelor nominalizate la art.1
175 Dispoziția Președintelui CJSM NR.175/05.10.2020 Dispoziția privind numirea echipei de implementare a proiectului ” Easydoor-Easing Access to Systemic Discovery of Our Origins and Resources”, în fază de Aplicație completă    

Instituției prefectului, Direcției Achiziții Publice, Direcției de Dezvoltare Regională,Direcției Economice,Muzeului Județean Satu Mare din cadrul CJSM și persoanelor desemnate la art. 1

176 Dispoziția Președintelui CJSM NR.176/05.10.2020  

Dispoziția privind acordarea unor majorări a salariilor de bază pentru persoanele nominalizate în echipele de proiecte finanțate din fonduri europene nerambursabile,pe perioada în care își desfășoară activitatea în aceste condiții

  Instituției prefectului, Direcției de dezvoltare regională, Serviciului resurse umane, salarizare din cadrul CJSM
177 Dispoziția Președintelui CJSM NR.177/06.10.2020  

Dispoziția privind numirea comisiei de recepție la terminarea lucrărilor pentru obiectivului de investiție:
 ”Reparații capitale drum județean DJ 194C: intersecția DJ 194A-Botiz( int. DN 19), Km 8+041-km 11+491, județul Satu Mare”-Lot 5

  Instituției prefectului, Direcției Tehnice  din cadrul CJSM și persoanelor nominalizate la art.1
178 Dispoziția Președintelui CJSM NR.178/07.10.2020  

Dispoziția privind virarea de credite între subdiviziunile clasificației bugetare în bugetul local al Județului Satu Mare pe anul 2020, precum și în bugetul de venituri și cheltuieli al Spitalului de Pneumoftiziologie Satu Mare pe anul 2020

  Instituției prefectului, Direcției Economice din cadrul CJSM ,Spitalului de Pneumoftiziologie Satu Mare,Administrației Finanțelor Publice Satu Mare
179 Dispoziția Președintelui CJSM NR.179/08.10.2020  

Dispoziția privind numirea comisiei de evaluare în vederea atribuirii contractului având ca obiect:
Servicii de neutralizare a subproduselor de origine animală care nu sunt destinate consumului uman

  Instituției prefectului,Direcției Achiziții Publice, Direcției Administrației Publice Locale  din cadrul CJSM și persoanelor nominalizate la art.1
180 Dispoziția Președintelui CJSM NR.180/12.10.2020  

Dispoziția privind promovarea temporară a doamnei Grecu Margareta Ileana în funcția publică de conducere vacantă de Șef Serviviu Juridic și Contecios al Direcției Juridice din cadrul Consiliului Județean Satu Mare

  Instituției prefectului, Serviciului resurse umane, salarizare din cadrul CJSM
gradi1