gradi1

Anunț de mediu privind proiectul ”Modernizare Pod pe DJ 197, km 4+500″, pe amplasamentul din localitatea Călinești Oaș

          “CONSILIUL JUDEȚEAN SATU MARE, titular al proiectului ”Modernizare Pod pe DJ 197, km 4+500″, pe amplasamentul din localitatea Călinești Oaș,  titular – CONSILIUL JUDEȚEAN SATU MARE,  anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către  Agenţia Pentru Protecţia Mediului Satu Mare, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul menționat.

            Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei Pentru Protecţia Mediului Satu Mare, din municipiul  Satu Mare, Str. Mircea cel Bătrân nr.8/B, jud. Satu Mare în zilele de luni-joi între orele 8-16.30, vineri între orele 8-14, precum și la următoarea adresa de internet: http//apmsm.anpm.ro.

            Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a autorității competente pentru protecția mediului..”

gradi1