gradi1

Modernizare Pod pe DJ 109M în localitatea Tarna Mare, km 21+317 – Anunț Protecția Mediului

CONSILIUL JUDEȚEAN SATU MARE, titular al proiectului ”Modernizare Pod pe DJ 109M în localitatea Tarna Mare, km 21+317”, titular CONSILIUL JUDEȚEAN SATU MARE,  anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către  Agenţia Pentru Protecţia Mediului Satu Mare, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul menționat.

Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei Pentru Protecţia Mediului Satu Mare, din municipiul  Satu Mare, Str. Mircea cel Bătrân nr.8/B, jud. Satu Mare în zilele de luni-joi între orele 8-16.30, vineri între orele 8-14, precum și la următoarea adresa de internet: http//apmsm.anpm.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a autorității competente pentru protecția mediului.

gradi1