gradi1

ANUNȚ DE MEDIU

Agenția pentru Protecția Mediului Satu Mare, anunță publicul interesat că Planul Județean de Gestionare a Deșeurilor pentru județul Satu Mare – perioada 2019-2025, necesită evaluare de mediu și evaluare adecvată, urmând a fi supus procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri și programe și a evaluării adecvate a efectelor potențiale asupra ariilor naturale protejate de interes comunitar care este parte integrantă din evaluarea de mediu.

Observațiile și comentariile publicului interesat privind decizia etapei de încadrare se transmit în scris la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Satu Mare, Mun. Satu Mare, Str. Mircea cel Bătrân, nr. 8/B, cod 440012, fax 0261-733500, e-mail office@apmsm.anpm.ro, în zilele de luni-joi între orele 8.00 – 16.30, vineri între orele 8.00 – 14.00, în termen de 10 zile calendaristice de la data apariției anunțului.

Decizia motivată a etapei de încadrare poate fi consultată la următoarea adresă de internet http://apmsm.anpm.ro.

gradi1