gradi1

Anunț de mediu

                    Agenția pentru Protecția Mediului Satu Mare, anunță publicul interesat că ”Planul Județean de Gestionare a Deșeurilor pentru județul Satu Mare – perioada 2019-2025”, titular Consiliul Județean Satu Mare, nu necesită evaluare de mediu, urmând a fi supus procedurii de adoptare fără aviz de mediu.

 

                   Observațiile și comentariile publicului interesat privind decizia de încadrare se trimit în scris la Agenția pentru Protecția Mediului Satu Mare str. Mircea cel Bătrân nr.8/B, cod 440012, fax 0261-733500, e-mail office@apmsm.anpm.ro în zilele de luni- joi între orele 10-13, în termen de 10 zile calendaristice de la apariția anunțului. Decizia motivantă poate fi consultată la următoarea adresă de internet http://apmsm.anpm.ro.

gradi1