gradi1
obi

Satu Mare, printre primele județe din țară care vor avea un Plan de mobilitate la nivel județean

Județul Satu Mare participă în calitate de partener într-un proiect de cooperare transfrontalieră, în cadrul Programului ENI CBC 2014-2020 Ungaria – Slovacia – România –Ucraina, intitulat “Modern Border Infrastructure – Successful Carpathian region”. Parteneriatul este format din: Autoguvernarea Județului Szabolcs-Szatmár-Bereg, UAT Județul Satu Mare, Consiliul Județean Maramureș, Administrația Regiunii Kosice din Slovacia, Direcția de Drumuri a Regiunii Transcarpatia și Asociația IARDI din Ucraina.

Proiectul a obținut finanțare în cadrul Programului ENI CBC 2014-2020 Ungaria – Slovacia – România –Ucraina, Obiectivul Tematic 7 – Îmbunătățirea accesibilității regiunilor, dezvoltarea de rețele și sisteme de comunicare și transport sustenabile și cu impact redus asupra climei, Prioritatea 1 – Dezvoltarea infrastructurii de transport pentru a îmbunătăți mobilitatea persoanelor și bunurilor. Perioada de implementare a acestui proiect este de 34 luni.

Obiectivul general al proiectului îl constituie îmbunătățirea mobilității transfrontaliere a persoanelor și bunurilor pentru a crea o platformă durabilă de cooperare între entități profesionale transfrontaliere de transport, în vederea optimizării serviciilor și infrastructurii de graniță în regiunile partenere.

La atingerea acestui  obiectiv general vor contribui realizarea următoarelor obiective specifice:

  • Realizarea unei abordări strategice a dezvoltării sustenabile și eficiente a transportului și infrastructurii de graniță;
  • Dezvoltarea unei infrastructuri de graniță bazată pe transport eficient și conectivitate frontalieră și dezvoltarea de studii de fezabilitate și proiecte pilot de infrastructură;
  • Îmbunătățirea serviciilor pentru populație și companii de transport în regiunile de graniță din Ungaria, Slovacia, România și Ucraina.

În cursul implementarii proiectului, va fi elaborat un Plan de mobilitate al Județului Satu Mare precum și un Plan de mobilitate comun al regiunilor partenere.

Planul de mobilitate al Județului Satu Mare va fi un instrument de planificare strategică teritorială prin care se va  corela dezvoltarea spațială a localităților cu nevoile de mobilitate şi transport ale persoanelor şi mărfurilor. În esență, acest plan va  urmări crearea unui sistem de transport durabil, care să satisfacă nevoile comunităților din județ.

Elaborarea și implementarea planului de mobilitate pentru județul Satu Mare va trebui să  asigure satisfacerea unor cerințe și nevoi de utilitate publică ale comunității locale în domeniul mobilității și transportului urban și rural, deplasarea fără a fi expuși la riscuri personale majore, îmbunătățirea continuă a mobilității și calității vieții cetățenilor. Abordând obiective sociale, de mediu şi economice, precum şi obiective în domeniul integrării şi al siguranței, se va pune un accent sporit pe transportul durabil.

Bugetul total al proiectului este de 1.051.980 euro.

Bugetul proiectului aferent  părții române este de 70.000 euro din care contribuția nerambursabilă UE din fonduri ENI este de 63.000 euro, contribuția Guvernului României este de 3.500 euro, iar contribuția Consiliului Județean Satu Mare este de 3.500 euro.

În scopul implementării, dată fiind situația actuală generată de noua pandemie la nivel internațional, membri parteneri în proiect au stabilit și au realizat întâlniri de lucru online.

Detalii ale întâlnirilor și aspecte legate de implementarea proiectului pot fi, de asemenea, regăsite pe pagina de Facebook a proiectului: Project-Modern-Border-Infrastructure-Successful-Carpathian-Region.

 

gradi1